Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з ОП в ЗНЗ з інклюзивною формою навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з ОП в ЗНЗ з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з ОП в ЗНЗ з інклюзивною формою навчання

1. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у ЗНЗ

2. Консультування щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини, щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини з ППФР, подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації, використання резервів, які можна використати у корекційно-розвивальній роботі

3. Професійне співробітнцитво ПМПК з навчальним закладом з інклюзивною формою навчання

3.1. Підготовка до витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

3.1.1. До переліку документів, які необхідні дитині під час її зарахування до навчального закладу, входить витяг (довідка) з рекомендаціями, що має суттєве значення в урахуванні індивідуальних ОП дитини

3.2. Складання індивідуальної програми

3.2.1. За результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання, проведеного у навчальному закладі, фахівці закладу складають ІНП, в якому визначають необхідні умови для успішного розвитку та навчання дитини

3.3. Надання консультативно-методичної допомоги

3.3.1. Батькам, керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, медичним і соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання і соціально-трудової реабілітації дітей з ППФР, запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей

3.4. Проведення обстеження дітей

3.4.1. Може здійснюватись фахівцями ПМПК безпосередньо у навчальному закладі, але лише за згоди та присутності батьків/осіб, які їх замінюють

3.5. Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи

3.5.1. До складу консультаційно-педагогічної роботи входять фахівці ПМПК (за потреби), які, відвідують засідання, надають консультації, беруть участь у прийнятті рішень; рекомендації ПМПК, в яких зазначено, якої саме допомоги потребує дитина та на яку програму варто орієнтуватися під час складання ІПР, розглядаються та враховуються членами команди закладу

4. Професійне співробітнцтво психолога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці ІПР дтини

4.1.1. Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції, надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини на основі її діагностичного обстеження, а також рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням

4.2. Консультування педагогів

4.2.1. Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей ПР дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі(класі)

4.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

4.3.1. Розробка і реалізація програм з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з ППФР, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП

5. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Участь у розробці ІПР дитини

5.1.1. Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції; надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушення розвитку; а також рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі; безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини

5.2. Консультування педагогів

5.2.1. Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі чи класі; щодо необхідних адаптацій та модифікацій змісту навчання, навчальних підходів та дидактичних матеріалів

6. Професійне співробітництво вчителя та асистента вчителя

6.1. Обов'язки асистента учителя

6.1.1. Докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; контролювати виконання вправ на закріплення, також процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

6.2. Обов'язки учителя

6.2.1. Складати плани уроків та проводити їх; контролювати навчання учнів та допомагати їм; надавати матеріали асистентові вчителя

6.3. Спільні дії

6.3.1. Обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та їх результати; вносити необхідні зміни до планів уроків

7. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

7.1. Участь у розробці ІПР дитини

7.1.1. Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції, надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини, рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі

7.2. Консультування педагогів

7.3. Інформування вичтеля та асистента вчителя

7.3.1. Інформування про соціально-психологічний конфлікт в колективі та статус дитини в групі, зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини

8. Професійне співробітництво психолога та логопеда

8.1. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

8.2. Оцінювання рівня мовленнєвого та психічного розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

8.3. Участь у складанні та реалізації ІПР дітей з ООП

8.4. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

8.5. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітми з ООП для педагогів і батьків