SWOT-analízis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT-analízis by Mind Map: SWOT-analízis

1. Erősségek

2. Gyengeségek

3. Lehetőségek

4. Veszélyek

5. Gyermekközpontúság

6. IKT-eszközök használata

7. Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a gyerekek és a szülők között

8. Közös programok a gyerekeknek és a kollégáknak

9. Digitális tananyag használata

10. Konfliktuskezelés, segítőkészség

11. Nyitottság

12. Iskolai rendezvények, műsorok szervezése

13. Túl nagy "tér" a szülőknek

14. Instabil wi-fi hálózat

15. Digitális tábla, kivetítő hiánya az informatika termekben

16. Tehetséggondozás órarendi keretek között

17. Szabadidő hasznos eltöltése a gyerekek számára

18. Iskolai könyvtár

19. Belső továbbképzések

20. Tanítói szabadság

21. Gyermekbarát környezet kialakítása

22. Szülői be- és ráhatás

23. Kiégés

24. Alacsony munkamorál

25. Következetlenség

26. Elvárások különbözősége

27. Összetartás