Сучасні інтенсивні методи навчання ІМ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні інтенсивні методи навчання ІМ by Mind Map: Сучасні інтенсивні методи навчання ІМ

1. Комунікативна методика Даний підхід сприяє не тільки засвоєнню мови, як певного засобу спілкування, але і також розвитку особистісних характеристик учня. Тобто, вивчення: - граматики і мовної системи мови; - мовної культури; - характеру і особливостей мови.

2. Інтенсивні методи навчання - група методів навчання іноземної мови, що веде свій початок від розробленого в 60-х рр. болгарським вченим Г. Лозановим суггестопедичного методу і включає наступні методи: метод активізації резервних можливостей, емоційно-смисловий метод, метод прискореного навчання дорослих, метод занурення, суггестокібернетичний інтегральний метод прискореного навчання, курс мовної поведінки, «експрес-метод» та ін.

2.1. В їх основі лежать такі методичні принципи: - принцип колективної взаємодії; - принцип особистісно-орієнтованого спілкування; - принцип рольової організації навчально-виховного процесу; - принцип концентрованості; - принцип поліфункціональності вправ;

3. Суггестопедичний метод розроблений болгарським вченим Г. Лозановим і його послідовниками. Головними методичними прийомами навчання є: читання і переклад тексту викладачем, хорове та індивідуальне повторення частин тексту учнями, розігрування етюдів, вирішення проблемних ситуацій і розумових завдань, участь в іграх і діалогах. Цей метод навчання являє собою систему введення і закріплення навчального матеріалу в різних ситуаціях спілкування.

4. Проектна методика вивчення іноземної мови для розвитку творчого потенціалу Сплеск методу припав на двадцяті роки. Особлива форма навчання — у вигляді проектів, тобто, конструювання змісту спілкування. Основна роль відводиться принципам зовнішньої і внутрішньої активності. Поєднання роботи над проектом з міцною мовною базою. Граматика має вигляд таблиці, що істотно спрощує її засвоєння. Позитивна риса — розвиток розумового процесу учнів

5. Іноземна мова дистанційно з застосуванням відео Особлива увага — розмовній практиці, що забезпечує ефективність вивчення мови та вільне пояснення. Основа навчання — програми, створені провідними університетами, а також мовними центрами відповідних країн, та визнані найкращими у світі. Переваги методу: Підвищена швидкість навчання, міцне закріплення навичок. Можливість і привабливість навчання для дітей. Залучення кращих фахівців, незалежно від їх місця перебування.

6. Позитивна методика Даний метод з’явився ще в кінці 60-х. Особливості методики інтенсивного навчання навіювання відбувається за рахунок особливих словесних і емоційних конструкцій. Атмосфера занять створюється таким чином, щоб вивчення мови супроводжували виключно позитивні емоції. Найбільша перевага методу — ефективність і швидке отримання результатів, а також комфортна в психологічному сенсі обстановка на заняттях.

7. Методика діяльнісного навчання (80-х років), представляє собою навчання мови в єдності всіх функцій на основі логічного мислення. Методика доступна вже в підлітковому віці. Для молодшого віку — зарано, в силу відсутності логічного мислення. Принцип активності учня. Плюси методу: формування навичок у виборі мовних засобів на основі вміння побудови логічного ланцюжка, широка мовна практика.

8. Метод активізації можливостей особистості і колективу розроблений наприкінці 1970-х - початку 80-х. Метод орієнтований насамперед на навчання спілкуванню і в меншій мірі - на оволодіння мовним матеріалом.

9. Емоційно-смисловий метод розроблений І.Ю. Шехтером 1973 р. Виникає в процесі рольової гри, в якості основного шляху оволодіння мовним спілкуванням. На базі методу були розроблені три етапи навчання мови: перший етап - розвиток мови в типових ситуаціях спілкування. Другий етап забезпечує перехід до ділового спілкування в умовах монологічного висловлювання. Третій етап - подальший розвиток мови на текстах.