ภารกิจถำ้หลวง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภารกิจถำ้หลวง by Mind Map: ภารกิจถำ้หลวง

1. สมาชิกในกลุ่ม

1.1. นางสาวรุซดา ยูโซะ เลขที่1

1.2. นางสาวฟาตีฮะห์ ตายี เลขที่4

1.3. นางสาวโซเฟีย ตอแลมา เลขที่5

1.4. นายตะวัน รอดโกบ เลขที่6

1.5. นายมะฟัรฮัน เจะดอเลาะ เลขที่ึึ7

2. เทคโนโลยี

2.1. 1. วิทยุสื่อสารของบริษัท Mextech Networks จากอิสแอล

2.2. 2. โดรนและหุ่นยนต์

2.3. 3.เครื่อง FINDER

2.4. 4.เทคโนโลยีจากบริษัท Specex และ The Boring compang

3. ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

3.1. เราได้เห็นว่าประเทศไทย มีความเชื่ิ่่อกับวิทยาศาสตร์มันสามารถไปด้วยกันได้อย่างประหลาด

4. อาชีพ

4.1. เราได้เห็นว่าทุกความสามารถมีประโยชน์ เช่น ช่างไฟฟ้า นักขุดเจาะบาดาล แพทย์ เป็นต้นทุกคนสามารถใช้ทักษะของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่มีอาขีพใหนๆเหนือกว่าอาชีพไหนๆ

5. น้ำใจของคนไทย

5.1. ทุกคนในประเทศไทยต่างก็เป็นกำลังใจ ให้แก่น้องๆที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ซึ่งคนไทยทุกคนต่างก็ร่วมแรง ร่วมใจกันช่วยเหลือ ไม่ว่าจะทางด้านกำลังทรัพย์หรือ น้ำพักน้ำแรง ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เรารู้ว่า คนไทยไม่เคยทิ้งกัน

6. การเตือนใจเยาวชนให้รอบคอบ

6.1. เราควรคิดและมีสติให้มากๆ ก่อนที่จะกระทำอะใรลงใป ต้องคำนึงถึงหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างเพราะหากเราขาดสติแล้ว เรื่องที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นได้ ดั่งเช่นเหตุการณ์ เด็กติดถ้ำในครั้งนี้ ดั้งนั้นสิ่งสำคัญก็คือ จะกระทำการอันใดเราควรมีสติ และคิดให้รอบคอบก่อนที่จะกระทำมันไป