Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pärand by Mind Map: Pärand

1. Pärand

1.1. Kellegi pärandatud v. pärandatav vara, pärandvara.

2. Tava

2.1. Tead inimrühmale omane(eelnevalt põlvedelt päritud)käitumisi-v.toimimisviis käitumispraktikas välja kujunenud sotsiaalne norm,komme.

3. Pärimus

3.1. Põlvest põlve suulise rahvaloominguna edasiantud tava, komme, uskumus, teade vms., traditsioon. Suulised pärimused.

3.1.1. Pärimuse pilt

4. Rahvapärand

4.1. Eelnenud põlvkondade vaimne pärand.

4.1.1. Rahvapärimuse pilt

5. Rahvapärminus

5.1. Rahva seas edasiantud pärimus laiemalt kogu rahvalooming.

5.1.1. Rahvapärimus

6. Traditsioon

6.1. Tava, pärimus, põlvest põlve (suuliselt) edasiantu; pärandatud komme, teade, käsitus v. oskus.

7. Uskumus

7.1. Usul põhinev arvamus, pärimuslik tõekspidamine.

8. Rahvaluule

8.1. Rahva pärimuslik poeetiline sõnalooming, laiemalt ka kogu rahvapärimuslik vaimne kultuur.

9. Folkloor

9.1. Rahvaluule; laiemalt ka rahvamuusika, -tants jm. vaimne looming.

10. Kultuur

10.1. Inimühiskonna loova mõtte ja sellest tuleneva tegevuse tulemuste kogum; sama teat. ajajärgul, rahval, teat. piirkonnas jne. Kultuuri areng, tõus, langus.

11. Kultuurilugu

11.1. Mingi paikkonna, rahva vm. kultuuri (1. täh.) ajalugu.

12. Kultuuripärand

12.1. Varasematest aegadest pärinev kultuurivara.

13. Pärimuskultuur

13.1. Suulise pärimusena tekkinud ja levinud rahva- vm. kogukonna kultuur, traditsiooniline kultuur.