ORGANELLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ORGANELLER by Mind Map: ORGANELLER

1. Endoplazmik retikulum

2. Koful

3. Hücre içinde bulunan salgı üretiminde görevlidir . Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur

4. Golgi cisimciği

5. Hücre içi sindirimde görevlidir . sadece hayvan hücrelerinde bulunur.

6. Lizozom

7. protein üretiminde görevli organeldir

8. Ribozom

9. HÜCRE DUVARI (HÜCRE ÇEPERİ)

9.1. bitkiyi dış etkilerden korur

9.2. bitkiye dayanıklılık sağlar

9.3. hayvan hücrelerinde bulunmaz

10. ÇEKİRDEK

10.1. hücrenin yönetim merkezidir

10.1.1. -dna mız bulunur

11. HÜCRE ZARI

11.1. Hücreye şekil verir

11.2. Hücreyi dış etkilerden korur

11.3. Seçici gezirgenlik özelliğine sahiptir

12. SİTOPLAZMA

12.1. -Organellerin bulunduğu sıvıdır

13. Mitokondiri

13.1. Hücrede enerji üretiminde görevlidir

14. sentrozom

15. Hücre bölünmesinde görevli organeldir

16. Hücre içindeki atık maddelerin depolandığı yer. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda

17. madde taşımasında görevli organeldir

18. Plastikler

19. kloraplast

20. Korbondioksit ve su ışık varlığında kullanarak besin ve osijen üretir

21. Kromoplast

22. bitki hücrelerinde sarı kırmızı ve turuncu rengi verir

23. Lökaplast

24. rengi olmayıp besin depolamda görevli olan plastittir