พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 by Mind Map: พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

1. 1.การอธิบาย

1.1. 1. เป็นผลพวงจากการตัดสินคดีบนเกาะเต่าหลังพบข้อความเรีกร้องความยุติธรรม หน้าเว็บเพจเเรกของสำนักงานศาลยุติธรรม

1.2. 2. จากกรณีนี้ทำให้หน้าเว็บไวซต์สำนักงานไม่สมารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากถูกแฮกเกอร์บุกรุก

1.3. 3. สืบเนื่องจากความไม่เป็นธรรมในการตัดสินคดี เกาะเต่า

1.4. 4. การเรียกร้องความยุติธรรม โดยเปลี่ยนข้อความหน้าเว็บไซต์ เป็นข้อความเรียกร้องความยุติธรรม

2. 2.ความรู้สึกต่อสถานการณ์

2.1. 1. รู้สึกว่าระบบการป้องกันเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมยังไม่มีความปลอดภัย ต้องมีการป้องกันที่ดีกว่านี้

2.2. 2. เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมในคดีเกาะเต่า

2.3. 3. ถึงจะเป็นการบุกรุกเว็บไซต์ แต่ระบบภายในยังไม่ได้รับความเสียกายใดๆ

2.4. 4. รู้สึกได้ว่ากลุ่มแฮกเกอร์ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคดีเกาะเต่า

2.5. 5. เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

3. 3.การประเมินผล

3.1. 1. จากสถานการณ์นี้ เป็นไปในทางที่ไม่ดี ควรจะมีการป้องกันให้ดีมากกว่านี้

3.2. 2. ควรจะมีการตรวจสอบหาช่องโหว่ที่จะป้องกันการกระทำเช่นนี้

3.3. 3. หาผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้มาดูแลเว็บไซต์

3.4. 4. ระบบงานภายในยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

4. 4.การวิเคราะห์

4.1. 1.จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้เ็นการเรียกร้องความยุติธรรมคดีเกาะเต่า

4.2. 2.นักแฮกเกอร์ได้เปลี่ยนแปลงหน้าแรกเว็บไซต์ เป็นข้อความเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม และมีรูปสัญลักหน้ากากขาว ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Anonymous Myanmar Hacker

4.3. 3.การกระทำดังกล่าวจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

4.4. 4.เป็นการขัดขวาง รบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามรถทำงานได้ตามปกติ

4.5. 5.การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะได้รับโทษทางกฏหมาย

5. 5.การสรุปผล

5.1. 1. ต้องมีการเฝ้าระวังตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก

5.2. 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

5.3. 3. จากกระทำนี้ ไม่สามรถเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาในศาลชั้นต้นได้

5.4. 4. คู่ความสามารถใช้สิทธิ์อุธรณ์ได้

6. 6.การวางแผนการปฏิบัติ

6.1. 1. ตรวจสอบหาช่องโหว่ป้องกันการบุกรุก

6.2. 2. การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.3. 3. ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาปรับปรุงแก้ไขระบบ

6.4. 4. หาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมาย