לאומיות בישראל ובעמים

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
לאומיות בישראל ובעמים by Mind Map: לאומיות בישראל ובעמים

1. מה קושר ומלכד לאום

1.1. טריטוריה

1.2. היסטוריה משותפת

1.3. תרבות משותפת

1.4. שפה

2. התנועה הלאומית האיטלקית

2.1. מטרת המאבק

2.2. מצב איטליה לפני

2.3. כוחות מניעים

2.3.1. מאציני

2.3.2. גאריבלדי

2.3.3. קבור

2.4. שלבים עיקריים במאבק

2.4.1. א - הערכות

2.4.1.1. אגודות סתר

2.4.2. ב - הרחבה

2.4.2.1. איטליה הצעירה

2.4.3. ג - מאבק

2.4.3.1. מאבק עממי

2.4.3.2. מהפכות 1848

2.4.3.3. צבאי דיפלומטי

2.4.3.3.1. הסכם עם צרפת

2.4.3.3.2. מרדם בדרום

3. תנועות לאומיות באירופה

3.1. גורמים לצמיחת התנועה הלאומית

3.1.1. התפוררות הסדר הישן

3.1.2. תנועת ההשכלה וליברליזם

3.1.3. תנועת הרומנטיקה

3.1.4. מהפכה תעשייתית

3.1.4.1. עיור

3.1.4.2. מודרניזציה

3.1.4.3. קשר מהפכה-לאומיות

3.1.5. מהפכה אמריקאית וצרפתית

3.1.6. כיבושי נפוליאון

3.2. דפוסי פעילות

3.2.1. מנהיגות לאומית מודרנית

3.2.2. קבוצת עילית

3.3. מאפייני תנועות במאה ה19

3.3.1. מטרה

3.3.2. מנהיגים

3.3.3. דרכי הפעולה

3.3.4. חינוך

3.3.5. מרד

3.3.6. השפעות חיצוניות

3.3.7. שימוש בסמלים

3.3.8. פיתוח תודעה לאומית

3.4. מאפייני לאומיות מודרנית

3.4.1. כתופעה תרבותית

3.4.2. כתופעה פוליטית

3.4.3. כתופעה חברתית

3.5. שינויים שנוצרו באירופה

3.5.1. מסגרות השתייכות ומוקדי זהות

3.5.2. מסגרות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות

3.5.3. שינויים במפה המדינית של אירופה