ลิขสิทธิ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลิขสิทธิ์ by Mind Map: ลิขสิทธิ์

1. 3.ประเมิน

1.1. การละเมิดลิขสิทธิ์ แน่นอนว่าเป็นไปในทางที่ไม่ดีเพราะเป็นการคัดลอกงานคนอื่นมาแอบอ้างเป็นของตน ลักษณะการแอบอ้างงาน ทำให้ผิด พรบ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 11 ประกอบ มาตรา 15 และ ม.27 แอบอ้างผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำไว้ จะทำอะไรก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตก่อนเสมอ

2. 4.วิเคราะห์

2.1. เหตุใดที่ผู้ประพันธ์บุพเพสันนิวาสฟ้องแฟนเพจเฟซบุ๊ก

2.1.1. 1.เพราะต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตนเอง

2.1.2. 2.เพื่อแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ติดตามรับทราบ

2.1.3. 3.เพื่อต่อต้านและเอาผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ชิ้นงานตนเอง

2.1.4. 4.เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย

2.2. ข้อมูลดังกล่าวน่าจะมาจากแหล่งใดมากที่สุด

2.2.1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ ชาวเน็ตคำนวณรัวๆ ยอดแชร์เพจก๊อปบุพเพสันนิวาส คูณราคาปกเกือบ 20 ล้าน!

2.3. วิธีแก้ปัญหาของสถารณ์ที่ดีที่สุด

2.3.1. 1.เจ้าของผลงานควรรอบครอบในการนำเสนอผลงานของตนเอง

2.3.2. 2.ระบบหรือเว็บไซต์ที่นำผลงานไปลงควรมีระบบคุ้มกันการคัดลอกผลงานให้แน่นหนา

2.3.3. 3.จัดอบรมให้ความรู้แกประชาชนให้ตระหนักถึงโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์

2.3.4. 4.ผู้อ่านหรือบุคคลทั่วไปควรให้เกียรติผลงานของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง

2.4. ข้อสรุปที่ดีที่สุดของสถานการณ์นี้คือ

2.4.1. นิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ประพันธ์โดยนามปากกา"รอมแพง"ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนนิยายเรื่องนี้จึงออกมาประกาศเตรียมดำเนินคดีตามกฏหมาย

3. 1.อธิบาย

3.1. จากกรณีมีเพจเพจหนึ่ง ได้มีการละเมิดสิขสิทธิ์ปกของเรื่องบุพเพสันนิวาส ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเกือบ 20 ล้านบาทนั้น ทำให้นักประพันธ์นิยายบุพเพสันนิวาส หรือนามปากกา รอมแพง โพสผ่านเฟซบุ๊คว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ ทำให้หลาย ๆ คน ตระหนักถึงเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น

4. 2. ความรู้สึกต่อสถานการณ์

4.1. รู้สึกสงสารและเสียใจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ของตนเอง

5. 5.การสรุป

5.1. เพจละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการนำผลงานของ รอมแพง คัดลอกไปลงเพจตัวเอง ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ มต.11,15,27 และในกรณีนี้ควรมีการป้องกันด้วยการ เพิ่มความรอบคอบในการนำเสนอผลงานของตัวเอง พัฒนาระบบป้องกันการคัดลอกงานของเว็บไซต์ให้ดีมากขึ้น ควรให้เกียรติเจ้าของผลงานด้วยการไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง

6. 6.การวางแผนปฏิบัติ

6.1. 1. อาจจะจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และภาคเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิเพื่อออกตรวจเว็บไซต์และสำนักพิมพ์เป้าหมายที่มีอัตราการพิมพ์สินค้าละเมิดที่สูง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้สำนักพิมพ์และประชาชนได้ตระหนักถึงถูกต้องตามกฎหมายโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ