โครงการป้องกันการหกล้ม/เข่าเสื่อมpccมะเขือแจ้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการป้องกันการหกล้ม/เข่าเสื่อมpccมะเขือแจ้ by Mind Map: โครงการป้องกันการหกล้ม/เข่าเสื่อมpccมะเขือแจ้

1. Input

1.1. ทีมทำงาน

1.2. เครื่องมือ

1.3. สถานที่จัดกิจกรรม

1.4. เวลา

2. Process

2.1. คัดกรอง

2.2. ส่งต่อ

2.3. สื่อสารให้ข้อมูล

3. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ

4. แนวทางส่งต่อ

4.1. คัดกรอง

4.2. ประเมิน

4.3. subtopic

4.4. การรับข้อมูลจากรพ,สต,ส่งต่อให้ รพ.และส่งต่อแพทย์รักษา

5. product

6. ปรับแนวทาง

6.1. การนำเสนอสื่อที่ต้องเปลี่ยนจากระดาษเป็นรูปแบบอื่นๆ

6.2. การใช้มือถือถ่ายรูปอาหารมาส่งทางไลน์

6.3. โครงการแบบcheck list

6.3.1. มีข้อมูลแหล่งผฃิตอาหาร

6.4. ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

7. ขยายผล

7.1. การจัดการปรับการการทำงานตามกาลยศาสตร์

7.2. ปัญหาผู็สูงอายุที่ผอมมากกว่าอ้วน

7.3. การใช้ยาที่ไม่ปลอดภัย