Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VZTAHY by Mind Map: VZTAHY

1. já

1.1. sebeúcta

1.2. sebepřijetí

1.3. sebevědomí

1.4. podceňování

1.5. sebepoškozování

2. rodina

2.1. rodiče x děti

2.2. otec x matka

2.3. sourozenci

2.3.1. vlastní

2.3.1.1. zdravé vztahy

2.3.1.1.1. pomoc

2.3.1.1.2. pocit jistoty

2.3.1.2. nezdravé vztahy

2.3.1.2.1. rivalita

2.3.1.2.2. pocit nejistoty

2.3.2. nevlastní

2.3.2.1. zdravé vztahy

2.3.2.1.1. pomoc

2.3.2.1.2. pocit jistoty

2.3.2.2. nezdravé vztahy

2.3.2.2.1. rivalita

2.3.2.2.2. nedůvěra

2.3.2.2.3. pocit nejistoty

3. škola

3.1. spolužáci

3.1.1. spolupráce

3.1.2. spoluprožívání

3.1.3. láska

3.1.4. socializace

3.1.5. závist

3.1.6. nedůvěra

3.1.7. šikana

3.1.8. rivalita

3.2. učitelé

3.2.1. vzor

3.2.1.1. pozitivní

3.2.1.2. negativní

3.3. komunita

3.3.1. zázemí

4. přátelé

4.1. vrstevníci

4.2. starší/mladší

5. láska

5.1. souznění

5.1.1. důvěra

5.1.2. štěstí

5.1.3. sexualita

5.2. zklamání

5.2.1. ztráta

5.2.2. nejistota

5.2.3. smutek

6. zaměstnání

6.1. vedoucí/ředitel

6.1.1. profesní růst

6.1.2. stagnace

6.1.3. syndrom vyhoření

6.2. spolupracovnící

6.2.1. spolupráce

6.2.2. rivalita

7. právní vztahy

7.1. formální

7.1.1. stát

7.1.2. úřad

7.1.3. instituce

8. okolní svět

8.1. virtuální realita

8.1.1. sociální sítě

8.1.2. umělá inteligence

8.2. sousedé

8.2.1. odcizení

8.2.2. komunitní vztahy