สิทธิบัตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สิทธิบัตร by Mind Map: สิทธิบัตร

1. 1.อธิบาย

1.1. จากกรณีบริษัท อิไลด์ ไฟร์ลอล โปร จำกัด ได้ยื่นขอจดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อการประดิษฐ์ว่า ลูกบอลดับเพลิง และยังได้ขอยื่นจนสิทธิบัตรในอีกหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งลูกบอลดับเพลิงนี้ สามารถใช้ในการระงับเพลิงได้ ในทุกพื้นที่ โดยภายใน บรรจุสารที่ช่วยระงับการไหม้ของเพลิงได้ อีกทั้งยังปัจจุบัน ยังส่งขายไปในหลายๆประเทศ ้เช่น แอฟริกา อาร์เจติน่า มาเลเซีย สิงค์โปร และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งต่อมา นายประดิษฐ์ คุณภณวัชร์นันท์ (ชื่อเดิม วรเดช) ไกรมาตย์ ยื่นฟ้อง เเจ๊คมา ข้อหาขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์ ซึ่งได้เรียกค้าเสีย รวม 1,000 ล้านบาท เพื่อปกป้องสิทธิบัตรและต้องการประกาศให้สาธารณชนรับรู้ว่า ลูกบอลดับเพลิงนี้ มีสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลก ให้ผู้แทนจำหน่ายและผู้บริโภคตระหนักถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

2. 2. ความรู้สึกต่อสถานการณ์

2.1. ในฐานะที่เป็นคนไทยรู้สึกภูมิใจที่คนไทยได้ประดิษฐ์ลูกบอลดับเพลิงอีกทั้งได้จดสิทธิบัตรและนำส่งออกไปขายในหลาย ๆ ประเทศอีกด้วย

3. 3.ประเมิน

3.1. การจดสิทธิบัตรสินค้าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีสำหรับการป้องกันการละเมิดและคัดลอกสินค้าการที่คุณประดิษฐ์คุภณวัชร์นันท์ได้ฟ้อง "แจ๊คหม่า"ข้อหาขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์เป็นการปกป้องสิทธิบัตรของตนเองและต้องการประกาศให้สาธารณชนรับรู้ว่าลุกบอลเพลิงอิไลด์ไฟร์บอลมีสิทธิบัตรเพียวหนึ่งเดียวในโลก

4. 4.วิเคราะห์

4.1. เหตุผลใดที่ทำให้บอลดับเพลิงต้องจดสิทธิบัตร

4.1.1. 1.เพื่อปกป้องสิทธิบัตร

4.1.2. 2.เพื่อให้ตัวแทนจำหน่วยและผู้บริโภคตระหนักถึงสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายและมัคุณภาพ

4.1.3. 3.เพื่อลดการคัดลอกสินค้า

4.1.4. 4.เพื่อประกาศให้สาธานชนทราบเลขสิทธิบัตรบอลดับเพลิงอิไลด์ไฟร์บอลหนึ่งเดียวในโลก

4.2. ข้อมูลดังกล่าวน่าจะมาจากแหล่งใดมากที่สุด

4.2.1. จากเว็บไซต์สิทธิบัตรคนไทย ไปไกลระดับโลก!

4.3. สมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดของสถานการณ์คือข้อใด

4.3.1. จากสถานการณ์สมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การจดสิทธิบัตรเป็นการปกป้องสินค้าของตนเองให้ถูกต้องตามกฏหมายหากมีผู้ใดลอกเรียนแบบสินค้าจะได้ดำเนินคดีได้ถูกต้อง

4.4. ข้อสรุปที่ดีที่สุดของสถานการณ์นี้คือ

4.4.1. ลูกบอลดับเพลิงของคุณประดิษฐ์ คุณภณวัชร์นันท์ ได้รับการจดสิทธิบัตรให้เป็นสินค้าหนึ่งเดียวในโลก แต่ "แจ๊คหม่า"นำสินค้าดังกล่าวไปขายออนไลน์ทำให้คุณประดิษฐ์ไม่พอใจและฟ้องร้องค่าเสียหาย 1000 ล้านบาท

5. 5.การสรุป

5.1. แจ็คหม่าได้นำสินค้าที่ละเมิคลิขสิทธิ์ไปขายบนออนไลน์ จึงทำให้โดนคุณประดิษฐ์ คุภณวัชร์นันท์ฟ้องแจ็คหม่า โดยเรียกค่าเสียหายจากจำเลย 1,000 ล้านบาท

6. 6.การวางแผนปฏิบัติ

6.1. 1.สินค้าที่มีเลขสิทธิบัตรให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า

6.2. 2.ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

6.3. 3.ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีเลขสิทธิบัตรถูกต้องเพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้า