HÜCRE DÖNGÜSÜ AŞAMALARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÜCRE DÖNGÜSÜ AŞAMALARI by Mind Map: HÜCRE DÖNGÜSÜ AŞAMALARI

1. Sitokinez

1.1. Sitoplazma bölünmesi

2. İnterfaz

2.1. G1

2.1.1. Organel sayısı iki katına çıkar

2.1.2. Hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenmesi başlar

2.1.3. Hücre büyür

2.2. S1

2.2.1. DNA replikasyonu gerçekleşir

2.2.2. Hücre büyümesi devam eder

2.3. G2

2.3.1. Sentrozom eşlenmesi tamamlanır.

2.3.2. Hazırlıklar tamamıdır

3. KARYOKİNEZ

3.1. Profaz

3.1.1. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir

3.1.2. İğ iplikleri oluşur

3.1.3. Kromatin iplikler kromozom haline gelir

3.2. Metafaz

3.2.1. Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleme yan yana dizilir

3.3. Anafaz

3.3.1. Kardeş kromotitler kutuplara çekilir

3.4. Telofaz

3.4.1. Çekirdek ve çekirdekçik oluşur

3.4.2. İğ iplikleri kaybolur

3.4.3. Kromozomlar kromatin iplik haline döner