PARADIGMES PSICOLÒGICS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PARADIGMES PSICOLÒGICS by Mind Map: PARADIGMES PSICOLÒGICS

1. COGNITIVISME

1.1. Referència

1.1.1. VYGOTSKY

1.2. Objecte d'estudi

1.2.1. PROCESSOS MENTALS (amb interacció social)

1.2.1.1. 1. Creixement

1.2.1.1.1. (detecta nova informació)

1.2.1.2. 2. Ajustament

1.2.1.2.1. (coneixements previs + nova informació)

1.2.1.3. 3. Reestructuració

1.2.1.3.1. (modifica esquemes mentals)

1.3. Aprenentatge

1.3.1. PERCEPCIÓ

1.3.2. MEMÒRIA

1.3.3. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

1.4. Presència TIC

1.4.1. ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADOR (EAO)

1.4.1.1. (no necessàriament amb connexió a Internet)

1.4.2. ANYS 80

1.5. Comunicació

1.5.1. BIDIRECCIONAL

1.6. Tendències relacionades

1.6.1. APRENENTATGE COL·LABORATIU

1.6.2. APRENENTATGE AUTÒNOM

1.6.3. MODEL DE PRESÈNCIES

1.6.4. COMUNITATS DE PRÀCTICA

2. CONSTRUCTIVISME

2.1. Referència

2.1.1. JEAN PIAGET

2.1.1.1. ASSIMILACIÓ

2.1.1.1.1. (rep estímuls i informació)

2.1.1.2. ACOMODACIÓ

2.1.1.2.1. (modificació d'esquemes mentals)

2.2. Aprenentatge

2.2.1. CONSTRUCCIÓ GRADUAL DE CONEIXEMENT

2.2.2. CONTROL METACOGNITIU

2.2.2.1. PLANIFICACIÓ DE LA TASCA

2.2.2.2. EXECUCIÓ

2.2.2.3. AVALUACIÓ

2.3. Tendències relacionades

2.3.1. APRENENTATGE COL·LABORATIU

2.3.2. COMUNITATS DE PRÀCTICA

2.3.3. CONNECTIVISME

2.4. Comunicació

2.4.1. BIDIRECCIONAL

2.4.2. SÍNCRONA

2.4.3. ASÍNCRONA

2.5. Presència TIC

2.5.1. ANYS 90

2.5.2. ENSENYAMENT BASAT EN INTERNET

2.5.2.1. (aprendre en qualsevol moment i espai)

2.5.3. FLEXIBLE

2.5.3.1. (interacció multimèdia, comunicació amb ordinador i ús d'aplicacions a Internet)

3. CONDUCTISME

3.1. Referència

3.1.1. J.B. WATSON

3.2. Aprenentatge

3.2.1. MEMORÍSTIC

3.2.2. REPETICIÓ D'EXERCICIS

3.2.3. COMUNICACIÓ UNIDIRECCIONAL

3.2.3.1. ([email protected]@)

3.2.4. PROCÉS D'ASSOCIACIÓ

3.2.4.1. (informació-estímul-resposta)

3.2.4.2. (consolida els èxits i evita errors)

3.3. Objecte d'estudi

3.3.1. COMPORTAMENT OBSERVABLE

3.4. Presència TIC

3.4.1. ANYS 70 I 80

3.4.2. DISSENY D'ENTORNS VIRTUALS I MATERIALS

3.4.2.1. (segons estímul-resposta)

3.4.3. ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADORS

3.4.3.1. (educació a distància)

3.5. Comunicació

3.5.1. UNIDIRECCIONAL

4. INTERACCIONISME SIMBÒLIC

4.1. Referència

4.1.1. GEORGE HERBERT

4.2. Aprenentatge

4.2.1. XARXES SOCIALS I INTERNET

4.2.2. IMPORTÀNCIA DELS SIGNIFICATS

4.2.2.1. (interpretació subjectiva de la realitat)

4.2.3. IMPORTÀNCIA DE LA INTERACCIÓ SOCIAL

4.2.3.1. (influència de l'entorn social)

4.2.4. IMPORTÀNCIA DEL CARÀCTER ACTIU

4.2.4.1. (significats = interacció social + interpretació subjectiva)

4.3. Tendència relacionada

4.3.1. CONNECTIVISME

4.3.2. APRENENTATGE AUTÒNOM

4.3.3. TEORIA DEL POSICIONAMENT

4.4. Objecte d'estudi

4.4.1. COMPORTAMENT OBSERVABLE

4.4.1.1. (en la xarxa)

4.5. Comunicació

4.5.1. SÍNCRONA

4.5.2. ASÍNCRONA

4.6. Presència TIC

4.6.1. ENSENYAMENT VIRTUAL