SWOT Analízis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT Analízis by Mind Map: SWOT Analízis

1. Erősségek

1.1. Támogató vezetői háttér

1.2. Fejlesztési szándék, akarat megléte

1.3. Akarat a tanulók versenyre történő felkészítésére

1.4. Fejlődő műszaki háttér

1.5. Jó céges kapcsolatok

1.6. Együttműködés a kollégákkal

1.7. Fejlesztések támogatása

2. Veszélyek

2.1. Egyre gyengébb bemeneti képességek

2.2. Diákok családi konfliktusai

2.3. Gyerekek értékrendjének hamis irányba történő eltolódása

2.4. Szülői érdektelenség

2.5. Előre nem tervezhető többletmunka okozta terhelések

3. Gyengeségek

3.1. Egyenetlen terhelés eloszlás

3.2. A feladatokra szánt idő gazdaságos felosztása

3.3. Fegyelmezési lehetőségek hiánya

3.4. Belső kiégés lehetősége

4. Lehetőségek

4.1. Céges kapcsolatok kiaknázáse

4.2. Sikeres szakmai versenyek

4.3. Szakmai programok szervezése

4.4. Eszközbeszerzések lehetősége

4.5. Tanulók sikerélményhez juttatása