Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолога та логопеда

1.1. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

1.1.1. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

1.1.2. складання та реалізація індивідуальної програми розвитку дітей з ООП

1.1.3. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

1.1.4. проведення консультацій з питань навчання і виховання дітей для педагогів і батьків;

2. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

2.1. Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

2.2. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах.

2.2.1. Здійснення навч-виховного процесу

2.2.2. Проведення спец індивідуальних та фронтальних занять

2.2.3. Психолого-педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ооп

2.3. Співпраця фахівців у закладі з інклюз форм. навчання як інструмент забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з ООП відповідно до її індивід. можливостей.

3. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

3.1. Спільні дії

3.1.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати;

3.1.2. обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати

3.1.3. вносити необхідні зміни до планів уроків

4. Співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуальногї програми розвитку дитини

4.2. Консультування педагогів

5. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

5.2. Консультування педагогів

5.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП