CZYTAM.pl zadanie domowe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CZYTAM.pl zadanie domowe by Mind Map: CZYTAM.pl  zadanie domowe

1. plan testowania

1.1. 3 rodzaje kont

1.1.1. osoba fizyczna

1.1.1.1. dane osobowe

1.1.1.1.1. 10 pól do testu

1.1.1.2. adres dostawy

1.1.1.2.1. 7 pól do testu

1.1.1.3. email i hasło

1.1.1.3.1. 3 pola do testu

1.1.2. biblioteka/szkoła

1.1.2.1. osoba do kontaktu

1.1.2.1.1. 3 pola do testu

1.1.2.2. dane do faktury

1.1.2.2.1. 9 pól do testu

1.1.2.3. adres dostawy

1.1.2.3.1. 7 pól do testu

1.1.2.4. email i hasło

1.1.2.4.1. 3 pola do testu

1.1.3. firma

1.1.3.1. osoba do kontaktu

1.1.3.1.1. 3 pola do testu

1.1.3.2. dane do faktury

1.1.3.2.1. 9 pól do testu

1.1.3.3. adres dostawy

1.1.3.3.1. 7 pól do testu

1.1.3.4. email i hasło

1.1.3.4.1. 3 pola do testu

1.2. ogólne sposoby testowania

1.2.1. niepoprawne

1.2.1.1. 1.puste pole

1.2.1.2. 2.spacje

1.2.1.2.1. a.same spacje

1.2.1.2.2. b.przed słowem

1.2.1.2.3. c.po słowie

1.2.1.2.4. d.wewnątrz słowa

1.2.1.3. 3.polskie znaki

1.2.1.4. 4.znaki z akcentami/z innych języków

1.2.1.5. 5.liczby tam gdzie powinny być litery (imię/nazwisko/ulica/miejscowośc/kraj)

1.2.1.6. 6.znaki spacjalne gdzie powinny być litery (j.w.)

1.2.1.7. 7.litery tam gdzie powinny być liczby

1.2.1.8. 8.przy polach z opcją zaznaczenia

1.2.1.8.1. a.zaznaczone

1.2.1.8.2. b.niezaznaczone

1.2.1.8.3. c.PRZY ZATWIERDZENIU FORMULARZA

1.2.1.9. 9.ilość wpisanych znaków

1.2.1.9.1. a.skończona

1.2.1.9.2. b.nieskończona

1.2.1.10. specyficzne pole: kraj

1.2.1.10.1. inny niż Polska

1.2.1.11. specyficzne pole: hasło

1.2.1.11.1. mała ilość znaków

1.2.1.11.2. spacje

1.2.1.11.3. NIP lub inne podane w danych osobowych

1.2.1.11.4. w powtórzeniu: inne hasło

1.2.1.12. kropka

1.2.2. poprawne

1.2.2.1. imię

1.2.2.1.1. same litery

1.2.2.1.2. ograniczona ilość liter

1.2.2.2. nazwisko

1.2.2.2.1. same litery

1.2.2.2.2. ograniczona ilość liter

1.2.2.3. telefon kontaktowy

1.2.2.3.1. same cyfry

1.2.2.3.2. ograniczona ilość cyfr

1.2.2.4. pełna nazwa/bez adresu

1.2.2.4.1. same litery

1.2.2.5. NIP

1.2.2.5.1. same cyfry

1.2.2.5.2. ograniczona ilość cyfr

1.2.2.6. ulica

1.2.2.6.1. same litery

1.2.2.6.2. litery polskie

1.2.2.7. nr domu

1.2.2.7.1. cyfry

1.2.2.7.2. jedna litera

1.2.2.8. nr lokalu

1.2.2.8.1. cyfry

1.2.2.8.2. jedna litera

1.2.2.9. miejscowość

1.2.2.9.1. same litery

1.2.2.9.2. ograniczona ilość znaków

1.2.2.9.3. polskie znaki

1.2.2.10. kod pocztowy

1.2.2.10.1. same cyfry

1.2.2.10.2. znak 'minus'

1.2.2.10.3. ilość znaków

1.2.2.10.4. rozkład cyfr wg standardu kodyfikacji Poczty Polskiej

1.2.2.11. kraj

1.2.2.11.1. Polska

1.2.2.12. opcja z zaznaczeniem

1.2.2.12.1. adres wysyłki ten sam

1.2.2.13. email

1.2.2.13.1. poprawnie wpisany

1.2.2.14. hasło

1.2.2.14.1. logicznie duża ilośc znaków

1.2.2.14.2. różne znaki

1.2.2.15. powtórzone hasło

1.2.2.15.1. takie same jak podane w pierwszym polu

2. przebieg testowania

2.1. przykład testowy: rejestracja konta dla BIBLIOTEKA/SZKOŁA

2.1.1. sprawdzono 22 pola

2.1.2. wybrane metody testowania

2.1.2.1. testowanie jednego pola niepoprawnie przy innych wypełnionych poprawnie

2.1.2.2. testowanie błędów kilku pól na raz

2.1.2.2.1. poprawnie wypełnione pola

2.1.2.2.2. niepoprawnie wypełnione pola

2.1.2.2.3. WYNIK