CÜMLENİN ÖGELERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÜMLENİN ÖGELERİ by Mind Map: CÜMLENİN ÖGELERİ

1. A)Yüklem

1.1. A.1)İsim Soylu:

1.1.1. kelimenin kökü isim ise:

1.2. A.2)Fiil Soylu:

1.2.1. kelimenin kökü fiil ise:

2. B)Özne

2.1. B.1)Gerçek Özne

2.1.1. Cümlede yer alır,gözle görülür.

2.1.1.1. -y(A)n kim/ne?

2.2. B.2)Gizli Özne

2.2.1. Yapılan eylemin çekiminde yer alır.

2.3. -y(A)n kim/ne?

2.4. B.3)Sözde Özne

2.4.1. Daha çok cansız yahut insan dışı varlıkların ''başkaları tarafından'' eyleme tabii tutuldukları dile getirilir.

2.4.2. Cümlenin nesnesi,özne yerine kullanılır.

2.4.3. Edilgenlik çatı eki kullanılır.

3. C)Nesne

3.1. C.1)Belirtili Nesne

3.1.1. +(y)I hali

3.1.1.1. kimi/neyi/nereyi?

3.2. C.2)Belirtisiz Nesne

3.2.1. Yalın hali

3.2.1.1. kim/ne/nere?

4. E)Cümle Dışı Ögeler

4.1. Bağlaçlar

4.1.1. ve/veya/ile/...

4.2. Ünlem ve ünlem grupları

4.2.1. aman/dikkat/of/eyvah/...

4.3. Arasözler

4.3.1. Abdurrezzak,sınıfın en iyi matematik yapan öğrecisi,....

4.4. Hitaplar

4.4.1. ''Ey Türk Gençliği!(...)''

5. Ç)Yer Tamlayıcısı

5.1. +(y)A hali

5.1.1. kime/neye/nereye?

5.2. +DA hali

5.2.1. kimde/neyde/nerede?

5.3. +DAn hali

5.3.1. kimden/neyden/nereden?

6. D)Zarf Tümleci

6.1. Nasıl?

6.2. Ne kadar?

6.3. Ne zaman?

6.4. Niçin?

6.5. Neden?

6.6. Ne şekilde?

6.7. Ne ile?

6.8. ...?