REVOLUSI INDUSTRI 4.0 KONTEKS SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 KONTEKS SEKOLAH DAN MASYARAKAT by Mind Map: REVOLUSI INDUSTRI 4.0  KONTEKS SEKOLAH DAN MASYARAKAT

1. GURU

1.1. Perlunya Program-Program Latihan Berkenaan Dengan Teknologi Maklumat (Kemahiran Digital)

1.2. Pendekatan Pengajaran Yang Kreatif Dan Inovatif

1.3. Bersedia Membentuk Alat Pedagogi Yang Baharu (Kepelbagaian Bahan)

1.4. Pemudahcara Dan Konsultatif

1.5. Pengintegrasian Mata Pelajaran

2. ISU DAN CABARAN

2.1. Keselamatan Peribadi Dan Negara Tidak Terjamin

2.2. Pergolakan Sosial, Budaya Hidup Manusia ( Anarki Akan Timbul)

2.3. Pergolakan Masyarakat (Penyusutan Moral/Kurang Motivasi)

2.4. Peluang Kerja Akan Berkurangan Tetapi Memerlukan Sumber Tenaga Yang Berkemahiran Tinggi.

2.5. Ekosistem Ekonomi Dan Sosial Akan Berubah

2.6. Melahirkan Modal Insan Terpuji Dan Berintegriti

2.7. Kepercayaan Rakyat Semakin Berkurangan Terhadap Kerajaan 1) Kedaulatan Undang – Undang 2) Penyediaan Keselamatan

3. KESEDIAAN DAN PENERIMAAN MASYARAKAT

3.1. Memerlukan Sumber Manusia Yang Berkemahiran Tinggi

3.2. Menggunakan Sumber Yang Ada Dengan Cekap

3.3. Cara Berkomunikasi dan Berinteraksi (Kolaborasi)

3.4. Cara Kita Belajar

3.5. Cara Kita Bekerja

3.6. Cara Kita Mentadbir/Mengurus

3.7. Cara Kita Menjalankan Perniagaan

4. SEKOLAH KESEDIAAN DAN PERSIAPAN

4.1. PELAJAR

4.1.1. Belajar Menggunakan Kemahiran Digital

4.1.2. Pelajar Belajar Menggunakan Peranti Sendiri

4.1.2.1. Komputer Riba, PC Dan Tablet

4.1.3. Tajamkan Kemahiran Penyelesaian Masalah Kompleks

4.1.4. Kemaskan Kemahiran Komunikasi Lisan, Bertulis

4.1.5. Kayakan Diri Dengan Kepintaran Emosi

4.1.6. Manfaatkan Semua Peluang, Sentiasa Kreatif Dan Melakukan Inovasi

4.1.7. Kukuhkan Diri Sebagai Pemimpin Dan Ahli Pasukan

4.2. KURIKULUM

4.2.1. Sistem Pengurusan Sekolah, Pentaksiran Dan Penilaian Dan Lain-Lain Komponan Pengurusan Akan Menggunakan ICT.

4.2.2. STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan Dan Matematik) Adalah Salah Satu Konsep Pembelajaran

4.2.3. Penguasaan 3M (Membaca, Menulis, Mengira) dan 4K (Kreativiti, Komunikasi, Kerjasama)

4.2.4. Pelajar Cemerlang Boleh Mempelajari Kandungan Sukatan Yang Lebih Tinggi Dan Kompleks.

4.2.5. Pelajar Yang Lemah Akan Meneruskan Pembelajaran Sedia Ada Sehingga Mereka Bersedia Untuk Bergerak Ke Peringkat Yang Lebih Tinggi.

4.2.6. Teknologi Hologram