«Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання» by Mind Map: «Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання»

1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети, забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами, відповідно до її індивідуальних можливостей

1.2. Варіанти організації співпраці фахівців загальної і спеціальної освіти

1.2.1. Формування груп в навчальних закладах

1.2.2. Організація і співпраця з спеціалістами ПМПК

1.3. Функції вчителів дефектологів і практичних психологів в спеціальних навчальних закладах

1.3.1. Здійснення навчально-виховного процесу

1.3.2. Психолого-педагогічне вивчення та психокорекція особливостей розвитку дітей з ООП

1.3.3. Проведення спеціальних, індивідуальних та фронтальних занять

2. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

2.1. Асистент вчителя - рівноправний член педагогічного колективу закладу, який бере участь у навчально-виховному процесі, відповідно до своїх обов'язків

2.1.1. Асистент вчителя за необхідності допомагає всім учням у класі, у яких виникають труднощі в навчанні чи стосунках у колективі

2.2. Орієнтовний розподіл обов'язків вчителя та асистента вчителя в контексті уроку

2.2.1. Обов'язки вчителя

2.2.1.1. 1)Складати план уроків і проводити уроки. 2)Контролювати навчання учнів та допомагати їм. 3)Надавати матеріали асистентові вчителя.

2.2.2. Обов'язки асистента вчителя

2.2.2.1. 1)Докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі. 2)Контролювати виконання вправ на закріплення. 3)Контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

2.2.3. Спільні дії

2.2.3.1. 1)Обговорювати та прогнозувати очікувані результати; 2)Обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; 3)Вносити необхідні зміни до планів уроків

3. Професійне співробітництво психолога та логопеда

3.1. Психолог та логопед входять до складу консультаційно-педагогічної групи, беруть активну участь у вирішенні всіх питань освіти та соціалізації учнів з особливими потребами

3.2. Основні напрями співпраці логопеда і психолога

3.2.1. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

3.2.2. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу)

3.2.3. Планування та проведення спільних, індивідуальних та групових занять

3.2.4. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

3.2.5. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

4. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

5. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога) з вчителем та асистентом вчителя

5.1.1. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

5.1.2. Консультування педагогів

6. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальном зале інклюзивною формою навчання

6.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

6.2. Консультування педагогів

6.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

7. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогигічних консультатій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК) є методичними установами системи освіти і науки України, які здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність

7.1.1. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ПМПК ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДА З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

7.1.1.1. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів

7.1.1.2. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

7.1.1.3. Складання індивідуального плану

7.1.1.4. Проведення обстеження дітей

7.1.1.5. Участь у роботі консультанційно-педагогічної групи

7.1.1.6. Надання консультативно-методичної допомоги