Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

1.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

1.1.1. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків

1.1.2. Застосування під час уроку одаткових заходів,систем для засвоєння потрібного матеріалу

1.1.3. Проведення додаткових занять з учнями

1.1.4. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з ООП

1.1.5. Участь у розробці та реалізації індивідуальних планів

1.2. Напрями діяльності асистента вчителя

1.2.1. Систематичне вивчення можливостей і потреб дитини.

1.2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

1.2.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

1.2.4. Співпраця асистента вчителя з батьками

1.3. Орієнтовний розподіл обов’язків вчителя та асистента вчителя в контексті уроку

1.3.1. Обов’язки учителя - складати плани уроків та проводити уроки - контролювати навчання учнів та допомагати їм - надавати матеріали асистентові вчителя

1.3.2. Обов’язки асистента учителя - докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

1.3.3. Спільні дії - обговорювати та прогнозувати очікувані результати; -обговорювати окремі, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків.

2. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

2.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

2.2. Консультування педагогів

2.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

3. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога) з вчителем та асистентом вчителя

3.1.1. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

3.1.2. Консультування педагогів

4. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

5. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

5.1. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах

5.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу

5.1.2. Проведення спеціальних індивідуальних та фронтальних занять

5.1.3. Психолого педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ООП

5.2. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети – забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами відповідно до її індивідуальних можливостей.

5.3. Варіанти організації співпраці фахівців загальної і спеціальної освіти

5.3.1. Формування груп навчальних закладів

5.3.2. Укладання відповідних угод

5.3.3. Організація і співпраця зі спеціалістами ІРЦ

5.4. Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

6. Професійне співробітництво психолога та логопеда

6.1. Психолог та логопед входять до складу консультаційно-педагогічної групи, беруть активну участь у вирішенні всіх питань освіти та соціалізації учнів з особливими потребами

6.2. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

6.2.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

6.2.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

6.2.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

6.2.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

6.2.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

7. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. Напрями співпраці фахівців ПМПК та навчального закладу з інклюзивною формою навчання

7.1.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ІРЦ

7.1.2. Складання індивідуального плану

7.1.3. Проведення обстеження дітей

7.1.4. Участь у роботі консультанційно-педагогічної групи

7.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги

7.1.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів