Eugen BRECHT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eugen BRECHT by Mind Map: Eugen BRECHT

1. Arddull y gerddoriaeth a'r geiriau'n gwrthdaro - cyfrannu eto at y dieithrio. Alaw bosotif hapus ond geiriau tywyll, sinistr.

2. Dramodydd o’r Almaen yn hanner 1af y 20fed ganrif

2.1. Bardd, dramodydd a chyfarwyddwr

2.2. Dramau enjwog: Mother Courage and her children a The Caucasian Chalk Circle

2.3. Wedi astudio theatre Indiaid, Tseiniais a Siapaneiadd, Shakespeare a trasiediau Groeg.

3. 1918 - gwaith meddygol mewn ysbyty. Profiad yn gwneud iddo gasau rhyfel. Magu diddordeb yn y chwyldro sosialaidd.

3.1. Yn Farcsydd ac yn wleidyddol iawn.

4. Gadawodd e’r Almaen Natsiaidd yn ofn erledigaeth.

4.1. Llosgwyd ei lyfrau yn gyhoeddus 1933 gan y Natsiaid.

4.2. Trwbwl y cyfnod wedi rhoi llais gwleidyddol cryf iddo.

4.3. Collodd ei ddinasyddiaeth Almaenig.

5. Theatr Epic - Verfremdungseffekt - dieithrio cynulleidfa o ymateb yn emosiynol

5.1. Angen i actorion weithio mewn ffordd newydd. I beidio adnabod y cymeriad dramatig ond i ddangos bob amser eu bod nhw’n chwarae rôl.

5.2. Techneg o ddieithrio - props, sgrin, a’r cymeriadau’n camu allan sefyllfa a gwneud sylwadau ar yr hyn sy’n digwydd

5.3. Angen atgoffa’r gynulleidfa nad yw’r hyn maen nhw’n wylio’n real. Chwarae cyfres o gymeriadau gwahanol yn atgoffa'r gynulleidfa o hyn.

5.4. Adroddwr - yn atgoffa'r gynulleidfa eu bod nhw'n gwylio stori. Yn dweud beth sy'n digwydd cyn ei weld ar y llwyfan fel nad yw cynulleidfa'n gwnedu cysylltiad emosiynol

5.5. Dim ymgais I adeiladu plot neu stori - gadael elfennau heb eu datrys

6. 1928 - The Threepenny Opera - drama gyntaf i’w wneud yn enwog. Yn cynnwys cerddoriaeth yn ei waith.

7. Gweithio fel dramodydd yn Merlin. Cyfarwyddwr Erwin Piscator yn dysgu technegau arbrofol iddo ee ffilmiau ar lwyfan

7.1. Gwaith Frank Wedekind yn ysbrydoliaeth iddo.

7.2. Montage - benthyg y syniad o ffilmiau di-sain ee Battleship Potemkin.

7.3. Yn enwog am ei gyfarwyddo unigryw ac wedi dylanwadu cyfarwyddwyr a chynllunwyr am ddegawdau'n ddiweddarach.

8. 1948 Brecht ymgartrefi yn Nwyrain Berlin. Ei wraig, yr actores Helene Weigel a fe’n sefydlu’r Berliner Ensemble yn 1949. Wedi ei ariannu gan y wladwriaeth Gomiwnyddol. Nhw oedd y cwmni theatr enwocaf yn Nwyrain yr Almaen ar y pryd.

9. Cael ei eni yn yr Almaen yn 1898 yn ninas Augsburg.

9.1. Bedyddiwyd ef fel Eugen Bertolt Friedrich Brecht.