TRỞ THÀNH QUẢN LÍ CỦA BỘ PHẬN MARKETING CÔNG TY THHH SHIMADA SHOJI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRỞ THÀNH QUẢN LÍ CỦA BỘ PHẬN MARKETING CÔNG TY THHH SHIMADA SHOJI by Mind Map: TRỞ THÀNH QUẢN LÍ CỦA BỘ PHẬN MARKETING CÔNG TY THHH SHIMADA SHOJI

1. LÝ DO CAO CẢ

1.1. SỰ NGHIỆP TƯƠNG LAI

1.2. GIA ĐÌNH

1.3. ĐAM MÊ

2. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

2.1. 3 NĂM SAU TỐT NGHIỆP

3. NHỮNG CON SỐ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. 8.0 GPA

3.2. 7.5 IELTS

3.3. 950+

3.3.1. MOS WORD

3.3.2. MOS EXCEL

3.3.3. MOS POWERPOINT

3.4. 5 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

3.4.1. 2 NĂM KHI CÒN HỌC TẠI TRƯỜNG

3.4.2. 3 NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP

4. NHỮNG MỤC TIÊU NHỎ

4.1. 6.0 IELTS

4.2. 850+

4.2.1. MOS WORD

4.2.2. MOS EXCEL

4.2.3. MOS POWERPOINT

4.3. CÓ 2 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC KHI TỐT NGHIỆP

5. NGUỒN LỰC ĐANG CÓ

5.1. TÀI CHÍNH

5.1.1. BA MẸ

5.1.2. HỌC BỔNG

5.2. TINH THẦN

5.2.1. GIA ĐÌNH

5.3. 750

5.3.1. MOS WORD

5.3.2. MOS EXCEL

5.3.3. MOS POWERPOINT

5.4. 5.5 IELTS

5.5. THÁI ĐỘ

5.5.1. TÍCH CỰC LÀM VIỆC

5.5.2. TẬP TRUNG

5.5.3. NHIỆT TÌNH

5.6. KĨ NĂNG CƠ BẢN

5.6.1. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

5.6.2. KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY

5.6.3. LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING

6. NGUỒN LỰC CẦN TRAU DỒI

6.1. KỸ NĂNG MARKETING

6.1.1. KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ KỸ NĂNG PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG

6.1.2. KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

6.1.3. KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MARKETING

6.2. KỸ NĂNG NÂNG CAO

6.2.1. KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ GIAO TIẾP

6.2.2. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

6.2.3. KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH

6.3. THÁI ĐỘ

6.3.1. CHUYÊN NGHIỆP

6.3.2. TỰ TIN

6.4. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

6.4.1. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

7. HÀNH ĐỘNG NGAY

7.1. TRAU DỒI, MỞ MANG KIẾN THỨC

7.1.1. TÌM HIỂU THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC BỔ TRỢ

7.1.2. ĐĂNG KÍ HỌC LỚP LUYỆN THI IELTS

7.2. TỰ RÈN LUYỆN BẢN THÂN

7.2.1. CẢI THIỆN KĨ NĂNG MỀM

7.2.2. TÌM CÔNG VIỆC PART-TIME

7.2.3. TẬP THỂ DỤC THỂ THAO

7.3. LẬP 1 BẢN KẾ HOẠCH HỌC TẬP LÂU DÀI