SİSTEMLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SİSTEMLER by Mind Map: SİSTEMLER

1. SİNDİRİM SİSTEMİ

1.1. AĞIZ

1.2. YEMEK BORUSU

1.3. İNCE BAĞIRSAK

1.4. KARACİĞER

1.5. MİDE

1.6. PANKREAS

2. DOLAŞIM SİSTEMİ

2.1. KALP

2.2. KAN

2.3. DAMARLAR

3. BOŞALTIM SİSTEMİ

3.1. BÖBREKLER

3.2. İDRAR KESESİ

3.3. ÜRETRA

3.4. DERİ

3.5. IDRAR BORUSU

3.6. AKCİĞER

3.7. KARACİĞER

4. SİNİR SİSTEMİ

4.1. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

4.2. BEYİN

4.3. BEYİNCİK

4.4. OMURİLİK

4.5. OMURİLIK SOĞANI

5. SOLUNUM SİSTEMİ

5.1. YUTAK

5.2. GIRTLAK

5.3. SOLUK BORUSU

5.4. BRONŞLAR

5.5. BRONŞÇUKLAR

5.6. AKCİĞER

6. LENF SİSTEMİ

6.1. LENF DAMARLARI

6.2. LENF DÜĞÜMLERİ

6.3. KEMİK İLİĞİ

6.4. DALAK

6.5. TİMUS