Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

1.1. Основні завдання асистента вчителя

1.1.1. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з ООП

1.1.2. Застосування під час уроку додаткових заходів, систем для засвоєння потрібного матеріалу

1.1.3. Проведення додаткових занять з учнями

1.1.4. Участь у розробці та реалізації індивідуальних планів

1.1.5. Забезпечення індивідуального підходу під час навчання

1.2. Напрями діяльності асистента вчителя

1.2.1. Систематичне вивчення можливостей і потреб дитини

1.2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

1.2.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

1.2.4. Співпраця асистента вчителя з батьками

1.3. Орієнтовний розподіл обов’язків вчителя та асистента вчителя в контексті уроку

1.3.1. Обов’язки учителя - складати плани уроків та проводити уроки; - контролювати навчання учнів та допомагати їм; - надавати матеріали асистентові вчителя

1.3.2. Обов’язки асистента учителя - докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

1.3.3. Спільні - обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

2. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

2.1. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах.

2.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу

2.1.2. Проведення спеціальних індивідуальних та фронтальних занять

2.1.3. Психолого педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ооп

3. Професійне співробітництво соціального педагога з ученим і асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання

3.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

3.2. Консультування педагогів

3.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

4. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя.

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

5. Професійне співробітництво психолога та логопеда

5.1. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

5.1.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

5.1.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу

5.1.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

5.1.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

5.1.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

6. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

6.1. Напрями співпраці фахівців ПМПК та навчального закладу з інклюзивною формою навчання

6.1.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

6.1.2. Складання індивідуального плану

6.1.3. Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи

6.1.4. Надання консультативно-методичної допомоги

6.1.5. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів

6.1.6. Проведення обстеження дітей

7. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

7.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога) з ученими та асистентом вчителя

7.1.1. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

7.1.2. Консультування педагогів