LATIHAN DINAMIKA ISLAM BAB 7: PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LATIHAN DINAMIKA ISLAM BAB 7: PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN by Mind Map: LATIHAN DINAMIKA ISLAM BAB 7: PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN

1. 1. Huraikan dua (2) objektif pemerintahan Islam.

1.1. 1) Menegakkan agama - melaksanakan pemerintah agama.

1.2. 2) Menjaga kemaslahatan (kebaikan) ummah - menguruskan dunia dengan agama.

2. 2. Jelaskan tiga (3) prinsip pemerintahan Islam yang mesti dipraktikkan oleh pemerintah Islam di Malaysia.

2.1. 1) Keadilan - meletakkan sesuatu kena pada tempatnya.

2.2. 2) Kesamaratan - mengiktiraf semua manusia mempunyai taraf yang sama tanpa membezakan mengikut warna kulit dan keturunan.

2.3. 3) Kebebasan - kebebasan yang tidak bersifat mutlak, dan tidak terkeluar daripada batas-batas yang ditentukan oleh Allah s.w.t. seperti kebebasan mencari dan memiliki harta kekayaan, memberi pendapat dan bersuara, mendapat jaminan keselamatan hidup dan nyawa, mendapat kebebasan beragama dan mengamalkan ajarannya.

3. 3. Sebutkan empat (4) tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat.

3.1. 1) Penyebaran agama dan berdakwah kepada ajaran agama.

3.2. 2) Menyatukan rakyat dan menjauhi perkara menyebabkan perpecahan.

3.3. 3) Bersikap lembut dengan rakyat dan memberi nasihat kepada mereka.

3.4. Berlaku adil dan menghapuskan kezaliman.

4. 4. Sebutkan empat (4) tanggungjawab rakyat terhadap pemerintah.

4.1. 1) Menghormati pemerintah dan memuliakannya, kerana jawatan mereka.

4.2. 2) Haram mencela, menipu dan membenci para pemimpin umat Islam.

4.3. 3) Nasihat kepada para pemimpin jika mereka mempunyai ilmu.

4.4. 4) Kewajipan mendengar dan mentaati arahan pemerintah.

5. 5. Nyatakan empat (4) prinsip syura dalam sesebuah pemerintah Islam.

5.1. 1) Kesepakatan, kesefahaman dan kesatuan pendapat serta pandangan (wihdat al-fikr)

5.2. 2) Persetujuan hasil daripada perbincangan (muzakarah)

5.3. 3) Menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai asas sandaran dan sumber rujukan

5.4. 4) Menggunakan kebijaksanaan (hikmah) dan sifat berlemah-lembut

6. 6. Berikan tiga (3) perbezaan antara syura dan demokrasi.

6.1. Syura

6.1.1. Rujukan Utama - Al-Quran, al-Sunnah, Ijmak dan Qiyas

6.1.2. Isu yang dibincangkan - Terbatas kepada perkara yang belum ditentukan dalam wahyu.

6.1.3. Ahli Majlis - Alim dan pakar dalam sesuatu bidang.

6.2. Demokrasi

6.2.1. Rujukan Utama - Perlembagaan ciptaan manusia, dari analisis akal manusia.

6.2.2. Isu yang dibincangkan - Batas melampaui semua hukum Allah.

6.2.3. Ahli Majlis - Sesiapa sahaja boleh sertai walau jahil, asalkan ada pengaruh yang kuat.