Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Swot analízis by Mind Map: Swot analízis

1. Gyengeségek

1.1. Időhiány

1.2. Leterheltség

1.3. Tanulók érdektelensége

1.4. Berögzült módszerek

1.5. Sok hátrányos, halmozottan hátrányos tanuló

1.6. Sok SNI, BTM-es tanuló

1.7. A nagyon különböző tanulói képességek

2. Veszélyek

2.1. Tanári, tanulói túlterheltség

2.2. Tanulói létszám csökkenése- demográfia miatt

2.3. Kötött időpontos a Témaheteken

2.4. Elvárás : mindenütt ott kell lenni, részt kell venni mindenben

2.5. Sok adminisztáció

2.6. Tantermek átcsoportosítása

3. Erősségek

3.1. Korszerű, felújított iskolaépület és kollégium

3.2. Kollégium, sportpálya, udvar, kézilabda pálya

3.3. Jól felszerelt iskola

3.4. Alapítvány

3.5. Tapasztalt kollégák

3.6. Segítőkész kollégák

3.7. Külföldi testvériskola

4. Lehetőségek

4.1. Pályázatok

4.2. Kapcsolat más iskolákkal; partneriskola

4.3. Gyakorlati képzőhelyek segítsége, erőforrások

4.4. Tematikus hetek szervezése

4.5. Projektfeladatok