Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VZTAHY by Mind Map: VZTAHY

1. rodina

1.1. rodiče mezi sebou

1.1.1. sourozenci mezi sebou

1.1.1.1. další příbuzní

1.1.1.1.1. zázemí

2. škola

2.1. spolužáci

2.1.1. učitelé

2.1.1.1. škola celkově

2.1.1.1.1. atmosféra školy

3. práce

3.1. spolupracovníci

3.1.1. vedoucí/ředitel

3.1.1.1. profesní růst

3.1.1.1.1. rivalita

4. přátelství

4.1. vrstevníci

4.1.1. starší/mladší

4.1.1.1. "spřízněná duše"

4.1.1.1.1. koníčky

5. okolní svět

5.1. sousedé

5.1.1. kolemjdoucí/cestující

5.1.1.1. bezohlednost

6. láska

6.1. souznění

6.1.1. důvěra

6.1.1.1. štěstí

6.1.1.1.1. sexualita

7. já

7.1. sebeúcta

7.1.1. sebepřijetí

7.1.1.1. podceňování

7.1.1.1.1. sebepoškozování

8. právní

8.1. formální

8.1.1. stát

8.1.1.1. úřad

8.1.1.1.1. závazek