Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закла...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями  міждисциплінарного  супроводу дітей з  особливими потребами в  загальноосвітньому  закладі з інклюзивною  формою навчання

1. Співпраця фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах.

1.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу

1.1.2. Проведення спеціальних індивідуальних та фронтальних занять

1.1.3. Психолого педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ооп

2. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

2.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

2.1.1. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з ООП

2.1.2. Застосування під час уроку додаткових заходів,систем для засвоєння потрібного матеріалу

2.1.3. Проведення додаткових занять з учнями

2.1.4. Участь у розробці та реалізації індивідуальних планів

2.1.5. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків

2.2. Напрями діяльності асистента вчителя

2.2.1. Систематичне вивчення можливостей та потреб дитини

2.2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

2.2.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

2.2.4. Співпраця асистента вчителя з батьками

2.3. Орієнтовний розподіл обов'язків вчителя та асистента вчителя в контексті уроку

2.3.1. Обов'язки учителя - скласти плани уроків та проведення уроків; - контролювати навчання учнів та допомагати їм; - надавати матеріали асистентів вчителя

2.3.2. Обов’язки асистента учителя - докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

2.3.3. Спільні - обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

3. Професійне співробітництво психолога та логопеда

3.1. Основні напрямки співпраці логопеда та психолога

3.1.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

3.1.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

3.1.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

3.1.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

3.1.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

4. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя.

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

5. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога) з ученими та асистентом вчителя

5.1.1. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

5.1.2. Консультування педагогів

6. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.

6.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

6.2. Консультування педагогів

6.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

7. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ПМПК ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

7.1.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

7.1.2. Складання індивідуального плану

7.1.3. Проведення обстеження дітей

7.1.4. Участь у роботі консультанційно-педагогічної групи

7.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги

7.1.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів