เครื่องมือพื้นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องมือพื้นฐาน by Mind Map: เครื่องมือพื้นฐาน

1. สามารถแบ่งขนาด 1 เซนติเมตร ละเอียด 1,000 เท่า หรือแบ่งขนาด 1 มิลลิเมตรได้ 100 เท่า

2. เครื่องมือสำหรับการตัด

2.1. คีม

2.1.1. คีมปากแหลม

2.1.1.1. คีมขนาดเล็กที่มีปากเล็กยาวใช้สำหรับ บีบ ดัด หรืองอวัสดุขนาดเล็กที่ไม่แข็งมาก

2.1.1.2. คีมปากยาวจะเหมาะสำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานที่เล็กและแคบ

2.1.2. คีมตัดปากเฉียง

2.1.2.1. เป็นเครื่องมือสำหรับการตัดวัสดุชิ้นเล็กที่ไม่แข็ง เช่น สายไฟ เส้นลวด

2.1.2.2. นอกจากนี้ยังสามารถใช้จับหรือดัดงอวัสดุได้ บางตัวจะมีร่อง ไว้สำหรับปลอกสายไฟ

2.2. เลื่อยและปากกาตัด

2.2.1. เลื่อยรอ

2.2.1.1. เป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่งไม้ ที่มีฟันละเอียด

2.2.1.2. ใช้สำหรับตัดแต่งให้ผิวหน้าไม้ที่ถูกตัดให้ผิวหน้าเรียบ หรือการเลื่อยตัดแต่งผิวหน้าปากไม้ระหว่างแนวต่อของการเข้าไม้ให้มีแนวต่อที่ชนกันได้สนิท

2.2.2. เลื่อยจิ๊กซอ

2.2.2.1. เป็นเลื่อยไฟฟ้าที่ใช้สำหรับตัดไม้ที่ทำงานโดยใช้ใบเลื่อย ซึงมีฟันละเอียดเคลื่อนที่ขึ้นลงและตัดชิ้นงานไปตามแนวที่ต้องการ

2.2.2.2. สามารถใช้ตัดชิ้นงานทั้งแนวตรงและแนวโค้ง เนื่องจากใบเลื่อยมีขนาดเล็กและบาง

2.2.3. เลื่อยตัดเหล็ก

2.2.3.1. เป็นเลื่อยสำหรับตัดเหล็กหรือโลหะต่างๆได้โดยใช้ใบเลื่อยที่มีฟันละเอียด และมีน็อตหางปลาไว้สำหรับขันใบเลื่อยให้แน่นและตึงก่อนใช้งาน

2.2.3.2. ในการตัดชิ้นงานจะต้องไม่ใช้แรงมากหรือตัดเร็วเกินไปเพราะใบเลื่อยอาจจะหักได้

2.2.4. เลื่อยวงเดือน

2.2.4.1. เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในงานตัดทั้งแบบตัดตรงและตัดเอียง ตัดซอยและเซาะร่องชิ้นงาน

2.2.4.2. ฟันเลื่อยทำจากวัสดุคาร์ไบด์ที่มีความแข็งและช่วยรักษาคม

2.2.4.3. ใช้ตัดวัสดุได้หลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส โดยเลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะสมกับวัสดุและลักษณะงาน

2.2.5. เลื่อยไฟเบอร์

2.2.5.1. เป็นเครื่องมืดตัดความเร็วสูงที่นิยมใช้มากในทั้งงานซ่อมและงานผลิตเกือบทุกชนิด เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว

2.2.5.2. แผ่นใบเลื่อยทำจากหินเจียจึงเหมาะสำหรับตัดโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง

2.2.5.3. ไม่แนะนำให้ใช้เลื่อยชนิดนี้ไปเจียชิ้นงาน เพราะอาจเกิดอันตรายจากใบเลื่อยแตกได้

2.2.6. ปากกาตัดกระจก

2.2.6.1. ใช้สำหรับตัดกระจกได้โดยการลากปากกาไปบนกระจกให้เกิดแนวตามที่ต้องการตัดโดยไม่ลากซ้ำ แล้วใช้มือค่อยๆแยกกระจกออกจากกันตามรอยที่เกิดขึ้น

2.2.6.2. เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายปากกาแต่จะมีหัวที่ทำด้วยวัสดุที่มีองค์ประกอบของเพชรซึ่งมีความแข็งแกร่งมาก

3. เครื่องมือสำหรับการเจาะ

3.1. สว่านมือ

3.1.1. หากใช้ดอกสว่านผิดประเภทอาจทำให้ดอกสว่าน ตัวสว่าน เเละชิ้นงานเสียหาย ตลอนจนอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้

3.1.2. ดอกสว่านสำหรับเจาะวัสดุเเต่ละประเภทจะมีลักษณะเเตกต่างกันเเละใช้เฉพาะงานนั้น เช่น

3.1.2.1. ดอกสว่านสำหรับเจาะกระเบื้อง

3.1.2.2. ดอกสว่านสำหรับเจาะปูน

3.1.2.3. ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็ก

3.1.2.4. ดอกสว่านสำหรับเจาะไม้

3.1.2.5. ดอกสว่านสำหรับเจาะเเก้ว

3.1.3. เป็นเครื่องมือเจาะรูที่ใช้คู่กับสว่านประเภทต่างๆมีเฟืองเป็นตัวช่วยขับดอกสว่านให้หมุน ดอกสว่านจะเป็นตัวเจาะวัสดุเเละนำเศษวัสดุที่เกิดขึ้นออกไปเจาะรู

3.2. ในการออกเเบบเเละสร้างชิ้นงานบางอย่างจำเป็นต้องใช้เครื่องมือจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำหรับการเจาะ เช่น สว่านมือ ซึ่งเเบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

3.2.1. เเบ่งตามกลไกการทำงาน

3.2.1.1. สว่านเเบบธรรมดา

3.2.1.1.1. ใช้สำหรับงานเจาะวัสดุทั่วไป เช่น ไม้ เหล็ก

3.2.1.2. สว่านเเบบโรตารี

3.2.1.2.1. ลักษณะคล้ายกับสว่านธรรมดา เเต่จะมีกลไกพิเศษสำหรับช่วยผ่อนเเรง

3.2.1.2.2. ใช้สำหรับเจาะปูน เเต่จะต้องใช้คู่กับดอกสว่านเฉพาะสำหรับสว่านโรตารีเท่านั้้น

3.2.2. เเบ่งตามประเภทเเหล่งพลังงาน

3.2.2.1. สว่านมือเเบบใช้เเบตเตอรี่(ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการขันน็อต ไม่เหมาะกับงาเจาะ)

3.2.2.2. สว่านมือเเบบใช้ไฟฟ้า

4. เครื่องมือสำหรับการวัดขนาด

4.1. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

4.1.1. เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานขนาดเล็ก

4.1.2. มีความแม่นยำสูง

4.1.3. ใช้วัดความหนาของวัสดุ

4.1.3.1. กระดาษ

4.1.3.2. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด

4.1.4. ประเภทของไมโครมิเตอร์

4.1.4.1. ไมโครมิเตอร์วัดนอก

4.1.4.1.1. ไมโครมิเตอร์วัดนอก

4.1.4.2. ไมโครมิเตอร์วัดใน

4.1.4.2.1. ไมโครมิเตอร์วัดใน

4.1.4.3. ไมโครมิเตอร์วัดลึก

4.1.4.3.1. ไมโครมิเตอร์วัดลึก

4.2. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)

4.2.1. เป็นเครื่องมือวัดขนาดอย่างละเอียด โดยใช้หลักเวอร์เนียร์สเกลและปากวัด 2 ชุด

4.2.1.1. ชุดปากวัดใน

4.2.1.2. ชุดปากวัดนอก

4.2.2. สเกล(เรียกเฉพาะว่าเวอร์เนียสเกล)

4.2.2.1. สเกลหลัก

4.2.2.2. สเกลรอง

4.2.3. การวัดต้องจัดให้ปากวัดทั้ง2ขาตรงกับขอบชิ้นงานทั้ง2ข้าง

4.2.3.1. ทำให้อ่านได้ทั้งขอบในและขอบนอกของชิ้นงาน

4.2.3.2. สามารถวัดความลึกของชิ้นงานได้โดยใช้ก้านวัดความลึก

4.2.4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ที่ใช้อยู่ทั่วไป

4.2.4.1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบธรรมดา

4.2.4.2. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิทัล

4.3. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุม (Protracter)

4.3.1. เป็นเครื่องมือวัดขนาดมุมของชิ้นงาน เป็นองศาที่มีความละเอียด

4.3.1.1. สามารถวัดมุมได้ตั้งแต่ 0-180องศา

4.3.2. การทำงานของไม้บรรทัด2อันที่วางซ้อนกันและมีปลายข้างหนึ่งติดกัน ทำให้ส่วนปลายอีกข้างสามารถปรับแขน2ข้างที่ทำมุมกันสำหรับวัดมุมของชิ้นงาน ในขณะวัดมุมต้องกดแขนวัดมุมทั้ง2ข้างให้แนบกับชิ้นงาน

4.3.3. ประเภท

4.3.3.1. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุมแบบธรรมดา

4.3.3.2. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุมแบบดิจิทัล