Intellektuális képességzavar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Intellektuális képességzavar by Mind Map: Intellektuális képességzavar

1. képezhetőség fogalma

1.1. enyhe mértékben értelmi fogyatékos gyermekek

1.1.1. Educable mentally ratarded child (EMR)

1.1.1.1. oktatható, mentálisan retardált

1.1.2. Educationally subnormal pupil (ESN)

1.1.2.1. oktatási szempontból szubnormális

1.1.2.2. visszamaradott

1.1.3. Hilfsschulbedürftige Debilitat

1.1.3.1. kisegítő iskolát igénylő debilitás

1.1.3.2. kisegítő iskolát igénylő gyermek

1.1.4. nevelhető csoport Tóth Z.

1.2. középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek

1.2.1. gyakorlati, praktikus szempontból fejleszthető

1.2.1.1. Trainable mentally retartded child (TMR)

1.2.1.2. Förderungsfahiges Kind

1.2.1.3. imbecillis

1.2.1.3.1. csökkentértelmű, társadalmi fogyatékosok szoktatható csoportja Tóth z.

1.3. súlyos értelmi fogyatékos gyermekek

1.3.1. képezhetetlen

1.3.1.1. untrainable

1.3.1.2. bildungsunfahig

1.3.1.3. csökkentértelmű,társadalmi fogyatékosok ápolható csoportja Tóth z.

2. fogalom

2.1. 19. sz. 1. fele

2.1.1. oligofrénia: Esquirol

2.1.1.1. debilitás

2.1.1.2. imbecilitás

2.1.1.3. idiocizmus

2.2. 19. sz. 2. fele

2.2.1. endémiás kretenizmus

2.2.1.1. idióták

2.2.1.2. hülyék

2.2.1.3. gyengeelméjűek

2.2.2. tompaelméjűség Frim J.

2.2.2.1. tompaelméjűek

2.2.2.2. betegelméjűek

2.2.2.3. gyengeelméjűek

2.2.3. hülyeség Szenes A, Roboz J, Berinza J

2.2.3.1. idiótizmus

2.2.3.2. gyenge-elméjűség

2.2.3.3. gyenge-tehetségűek

2.3. 20. sz. eleje

2.3.1. mentális retardáció: Tredgold

2.3.1.1. elsődleges amentia

2.3.1.2. másodlagos amentia

2.3.2. szociális inkopetencia: Doll

2.3.3. mentális defektus+szociális inkopetencia: Penrose

2.4. 20. sz. kp.

2.4.1. értelmi fogyatékosság

2.4.1.1. enyhe értelmi fogyatékos

2.4.1.2. középsúlyos értelmi fogyatékos

2.4.1.3. súlyos értelmi fogyatékos

2.5. 20. sz. 2. fele

2.5.1. elmaradás (AAMR)

2.5.1.1. fejlődési késleltetés, lassulás

2.5.1.2. mentális retardáció

2.6. 21. sz.

2.6.1. intellektuális és fejlődési képességzavar (AAIDD)

2.6.2. kognitív sérülés

2.6.3. kognitív képességzavar

3. Tudományok fejlődése

3.1. pszichológia

3.1.1. gyógypedagógiai pszichológia Ransburg P.

3.1.1.1. értelmi fogyatékosok pszichológiája

3.2. medicina

3.3. pedagógia

3.3.1. gyógypedagógia

3.3.2. szociálpedagógia

3.4. szociológia

3.5. jogtudomány

3.5.1. emberi jogok

3.5.1.1. speciális jogok

3.5.1.1.1. ENSZ

3.6. interdiszciplínák

4. Közgondolkodás vátozása

4.1. optimista, humanista törekvések

4.1.1. egyén védelme a társadalomtól

4.2. orvosi betegségmodell

4.2.1. eugenika

4.2.1.1. eugenikus szélsőségek

4.3. szociológiai felfogás

4.3.1. Eysenck

4.3.1.1. biológiai, genetikus, szociológiai,kulturális közeg

4.4. szociális modell

4.4.1. demokratikus politikai törekvések, előítéletek csökkenése

4.4.1.1. állampolgári jogok, esélyegyenlőség

4.5. antropológiai alapvetés

4.5.1. megértésre törekvés

4.5.1.1. életminőség javítása

5. intézményrendszer változása

5.1. egyén védelme a társadalomtól 19.sz.

5.1.1. gyógyító nevelőintézetek

5.1.1.1. nevelhetőség

5.1.1.2. képezhetőség

5.2. társadalom védelme az egyéntől 20.sz e.

5.2.1. szegregációs és izolációs oktatás

5.3. kisegítő osztály

5.3.1. kisegítő iskola

5.4. integráció

5.5. inklúzió

6. Pszichometriai megközelítés

6.1. intelligenciaelméletek

6.1.1. Binet-Simon

6.1.1.1. Éltes Mátyás

6.1.2. Wechsler-tesztek

6.1.2.1. Budapest vizsgálat

6.1.2.2. Zala megyei vizsgálat

6.1.2.3. MAVGYI-R vizsgálat

6.1.2.4. WISC-IV

6.1.2.5. MAWI

6.1.2.6. HAWIK-R

6.1.3. Vineland érettségi skála

6.1.3.1. Vineland adaptív viselkedési skála

6.1.4. P-A-C

6.1.5. ABAS-II

7. definíció

7.1. AAMD

7.1.1. Heber (1959)

7.1.2. Grossman (1973, 1983)

7.1.3. Luckasson és tsai (1992, 2002)

7.2. WHO

7.2.1. 1954-es állásfoglalás

7.2.2. 1968-as állásfoglalás

7.3. 1980-as klasszifikáció (ICIDH)

7.4. FNO (ICF, WHO 2001, 2004)

7.5. BNO 1975

7.6. BNO-10 1994,1995

7.6.1. F70

7.6.1.1. enyhe mentális retardáció

7.6.1.1.1. IQ megközelítőleg 50-69

7.6.2. F71

7.6.2.1. közepes mentális retardáció

7.6.2.1.1. IQ megközelítőleg 35-49

7.6.3. F72

7.6.3.1. súlyos mentális retardáció

7.6.3.1.1. IQ megközelítőleg 20-34

7.6.4. F73

7.6.4.1. igen súlyos (extrém) mentális retardáció

7.6.4.1.1. IQ megközelítőleg 20 alatt

7.6.5. F78

7.6.5.1. egyéb mentális retardáció

7.6.6. F79

7.6.6.1. nem meghatározott mentális retardáció

7.6.7. .0

7.6.7.1. nincs vagy nagyon enyhe romlása a viselkedésnek

7.6.8. .1

7.6.8.1. markáns romlása a viselkedésnek

7.6.9. .8

7.6.9.1. egyéb romlása a viselkedésnek

7.6.10. .9

7.6.10.1. nem jelezték a viselkedés romlását

8. okok

8.1. biológiai

8.1.1. prenatalis

8.1.2. perinatalis

8.1.3. postnatalis

8.2. környezeti

8.2.1. szociális

8.3. patológiás-szubkulturális Lewis 1933

8.4. organikus

8.5. nem organikus

8.6. exogén-endogén Strauss, Werner,Kephart,Lehtinen

8.7. patológiás-multifaktoriális-familiáris (Budapest vizsgálat)