Система IOC у навчання : Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу Підвищення ефек...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система IOC у навчання : Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу Підвищення ефективності і якості процесу навчання за рахунок реалізації можливостей засобів нових інформаційних технологій; Забезпечення спонукальних мотивів (стимулів), що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (наприклад, за рахунок комп'ютерної візуалізації навчальної інформації, вкраплення ігрових ситуацій, можливості управління, вибору режиму навчальної діяльності); Поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації, в тому числі і аудіовізуальної, при вирішенні завдань різних предметних областей. by Mind Map: Система IOC у  навчання : Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу  Підвищення ефективності і якості процесу навчання за рахунок реалізації можливостей засобів нових інформаційних технологій;   Забезпечення спонукальних мотивів (стимулів), що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (наприклад, за рахунок комп'ютерної візуалізації навчальної інформації, вкраплення ігрових ситуацій, можливості управління, вибору режиму навчальної діяльності);   Поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації, в тому числі і аудіовізуальної, при вирішенні завдань різних предметних областей.

1. Академія Google

2. Google Art Project

3. Google nGrams

4. Фотосервіс Panoramio

5. Робота з Google Sites

6. YouTube

7. Khan Academy

8. BBC Earth

9. TED-Ed

10. Haikudeck

11. iMovie

12. Instructables

13. Hopscotch

14. Tinkercad