2019 EĞİTİM HEDEFLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2019 EĞİTİM HEDEFLERİ by Mind Map: 2019  EĞİTİM HEDEFLERİ

1. EĞİTİM KATALOĞU

1.1. Teorik Bilgi, E-öğrenme, Uygulama / Vaka çalışmaları - Sınıf eğitimi, Ödev / Okuma materyalleri / Sınav / Yarışma

1.2. Her yetkinliğin eğitime bağlanması

1.3. Yetkinlik bazlı / Kişiye özel eğitim hedef kitlesi oluşturma

1.4. Yapılandırılmış İş Başı Eğitimleri

1.5. Engelsiz Akademi

1.6. Üniversite iş birlikleri

1.7. Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

1.7.1. Zorunlu Eğitimler

1.7.2. Liderlik ve Strateji Eğitimleri

1.8. Dijital Dönüşüm / Inovasyon

2. HALKAKADEMİ YAYINLARI

2.1. El Kitapları

2.1.1. Bireysel MİY

2.1.2. Operasyon

2.2. Kütüphane

3. İÇ EĞİTMENLER

3.1. Bireysel Segment Eğitmenlerinin Yetiştirilmesi

3.2. İç Eğitmen Kadrosunun Oluşturulması

3.3. Emekli Personelin değerlendirilmesi

4. DİJİTAL DÖNÜŞÜM

4.1. 20 adet sınıf eğitimi e-eğitime dönüşecek

4.2. Mobil Eğitime Geçiş

4.3. Sınıf Eğitimi + E-eğitim tek platform

4.4. Bağlı Ortaklıkların Halkakademi'ye katılımı

4.5. HALKTUBE

4.5.1. Canlı yayın eğitimleri

4.5.2. Webinar

4.5.3. Ürün Kataloğu

4.5.4. ANKA Ekran Tanıtımları