Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
yapıları by Mind Map: yapıları

1. Yıllık ciro

1.1. Nasıl

1.2. Nezaman

1.3. Neden

1.4. Kim/ Kimle

1.5. Ne / Neyle

2. Takım Üyeleri

2.1. Nasıl

2.2. Nezaman

2.3. Neden

2.4. Kim/Kimle

2.5. Ne/Neyle

3. Yaşam Stili

3.1. Nasıl

3.2. Neden

3.3. Nezaman

3.4. Kim/Kiminle

3.5. Ne/Neyle

4. Outsors

4.1. Nasıl

4.2. Neden

4.3. Nezaman

4.4. Kim/Kiminle

4.5. Ne/Neyle

5. Yılın Çıkış

5.1. Nasıl

5.2. Neden

5.3. Nezaman

5.4. Kim/Kiminle

5.5. Ne /Neyle