Магнітні властивості речовин

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Магнітні властивості речовин by Mind Map: Магнітні властивості речовин

1. Діамагнетики

1.1. Речовини, як послаблюють зовнішнє магнітне поле

1.2. Магнітна проникність <1

1.3. Діамагнітні властивості тіл не залежать від температури.

1.4. При внесенні діамагнітної речовини у магнітне поле в кожному її атомі виникає магнітний момент mі, напрямлений протилежно вектору напруженості - магнітного поля.

1.5. Діамагнетизм властивий усім тілам без винятку, бо в усіх атомах, вміщених у магнітне поле, виникають наведені магнітні моменти . Але проявляється діамагнетизм тільки у тих речовин, атоми або молекули яких не мають власних магнітних моментів.

2. Феромагнетики

2.1. Магнітна проникність >>1

2.2. Зберігають магнітні властивості

2.3. Феромагнітні властивості тільки в твердому стані

2.4. Точка Кюрі-температура, при якій зникають феромагнітні властивості

2.5. Намагнічення феромагнітного зразка. (1) B0 = 0; (2) B0 = B01; (3) B0 = B02 > B01

3. Парамагнетики

3.1. Речовини, які намагнічуються в напрямку зовнішнього поля, а отже посилюють його

3.2. Магнітна проникність > 1

3.3. Атоми (молекули або іони) парамагнетика мають свої магнітні моменти, які під дією зовнішніх полів орієнтуються за полем й тим самим створюють результуюче поле, що перевищує зовнішнє.

3.4. Парамагнетики втягуються в магнітне поле