Змістовий модуль І. Історія західноєвропейського балетного мистецтва від витоків до епохи ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Змістовий модуль І. Історія західноєвропейського балетного мистецтва від витоків до епохи Романтизму by Mind Map: Змістовий модуль І.      Історія  західноєвропейського балетного мистецтва  від витоків до епохи  Романтизму

1. семінарське заняття

2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва

2.1. лекційне заняття

3. Хореографічне мистецтво Відродження

3.1. лекційне заняття

4. Балетне мистецтво Просвітництва

4.1. лекційне заняття

4.2. семінарське заняття

5. Балетне мистецтво Преромантизму

5.1. лекційне заняття

6. Історія хореографічного мистецтва

6.1. Змістовий модуль ІІ. Історія російського балетного мистецтва (2 курс 3 семестр)

6.2. Змістовий модуль ІІІ. Історія українського хореографічного мистецтва (2 курс 3 семестр)

6.3. Змістовий модуль IV. Розвиток хореографії на сучасному етапі (2 курс 3 семестр)

7. Два крила балетного романтизму

7.1. семінарське заняття

8. структура ЕНК

8.1. Танцювальна культура західноєвропейських країн в епоху Середньовіччя

8.2. Загальна інформація про курс: робоча програма, тематичний план, критерії оцінювання, навчально-методична карта.

8.3. Навчальний лекційний матеріал

8.4. Семінарські заняття: методичні рекомендації до їх виконання,навчальний матеріал для семінарських занять, завдання та критеріїоцінювання, тестові завдання.

8.5. додатковий навчальний відеоматеріал

8.6. питання для самоконтролю.

8.7. модульна контрольна робота.