Бюджетний кодекс. Словник.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Бюджетний кодекс. Словник. by Mind Map: Бюджетний кодекс. Словник.

1. бюджет

1.1. план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду

2. бюджетний період

2.1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

2.1.1. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший бюджетний період, є:

2.1.1.1. 1) введення воєнного стану

2.1.1.2. 2) оголошення надзвичайного стану в Україні

3. кошторис

3.1. основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень

4. бюджетний запит

4.1. документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди

5. субвенції

5.1. міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції