KONCEPT 4OCEANS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KONCEPT 4OCEANS by Mind Map: KONCEPT 4OCEANS

1. KONCEPT NABÍDKY

1.1. OBJEKTY ROZHODOVÁNÍ

1.1.1. JÍDLENÍ LÍSTEK

1.1.2. NÁPOJOVÁ LÍSTEK

1.1.3. DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

1.1.4. ...???

1.2. KRITÉRIA ROZHODOVÁNÍ (úplnost, operacionalita, neredundance, minimalni rozsah, nezávislost)

1.2.1. SOUBOR CHUTÍ

1.2.2. CENA

1.2.3. SYTOST

1.2.4. JEDNODUCHOST KONZUMACE

1.2.5. ČAS PŘÍPRAVY

1.2.6. SROZUMITELNOST

1.2.7. PESTROST

1.2.8. ...????

1.2.9. EFEKTIVNOST VÝROBY / LOGISTIKA

1.3. SUBJEKTY ROZHODOVÁNÍ (členové pracovní skupiny)

1.3.1. Martin

1.3.2. Michal

1.3.3. Karel

1.3.4. Nikola

1.3.5. ...???

1.4. TVORBA VARIANT NABÍDKY (obsah nabídky)

1.4.1. VARIANTY ZNÁMÉ

1.4.2. VARIANTY NEZNÁMÉ

1.4.2.1. INTUITIVNI METODY

1.4.2.1.1. BRAINSTORMING

1.4.2.1.2. BRAINWRITING

1.4.2.1.3. METODA 635

1.4.2.1.4. DISKUZE 66

1.4.2.2. SYSTEMATICKO-ANALYTICKÉ

1.4.2.2.1. ROZHODOVACÍ STROM

1.4.2.2.2. MORFOLOGICKÁ ANALÝZA

1.4.2.2.3. METODA ANALOGIE

1.4.2.2.4. METODA POROVNÁVÁNÍ

1.5. SITUAČNÍ ANALÝZA / ANALÝZA TRHU (KONKURENCE)

2. HARMONOGRAM

2.1. 1Q 2019

2.2. 2Q 2019

2.3. 3Q 2019

2.4. 4Q 2019

3. KONCEPT PRODEJNY

3.1. BRANDING

3.2. IN-STORE DESIGN

4. STRATEGICKÉ CÍLE

4.1. VIZE

4.2. PROPOJENÍ S OCEAN48

5. FINANCOVÁNÍ

5.1. FINANČNÍ INVESTOR

5.2. STRATEGICKÝ INVESTOR