ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ by Mind Map: ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні здійснюється шляхом:

1.1. - визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів; - формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм;

1.2. - створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; - захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності

1.3. - фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; - стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;

1.4. - встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; - підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури

2. "Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України" вказує на:

2.1. Пріоритетні напрямки та принципи державної науково-технічної політики

2.2. Механізми прискореного інноваційного розвитку

2.3. Орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу

2.4. Ресурсне забезпечення

3. Принципами державної інноваційної політики є:

3.1. - орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; - визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; - формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;

3.2. - створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу; - забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; - ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;

3.3. - здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; - фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;аційної діяльності

3.4. - сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; - інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; - підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльност

4. Конституція України

4.1. Стаття 54 гарантує громадянам свободу наукової, технічної та інших видів творчої діяльності, захист інтелектуальної власності, авторських прав

4.2. Стаття 116 зобов'язує Кабінет Міністрів України забезпечувати здійснення економічної політики у сфері освіти, науки і культури . Згідно з пунктом 4 цієї ж статті Кабмін розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного і культурного розвитку України.

5. Закони України у сфері інноваційної діяльності

5.1. "Про інвестиційну діяльність"

5.2. "Про наукову і науково-технічну діяльність"

5.3. "Про наукову і науково-технічну експертизу"

5.4. "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків"

5.5. "Про інноваційну діяльність" та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.

6. Головною метою державної інноваційної політики є:

6.1. створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни

6.2. забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій

6.3. виробництва та реалізації нових видів продукції