Особиста технологічна модель проведення уроків української мови та літератури

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Особиста технологічна модель проведення уроків української мови та літератури by Mind Map: Особиста технологічна модель проведення уроків української мови та літератури

1. Технологічні етапи:

2. Лекція.

2.1. пояснення із використанням опорної схеми

2.1.1. індивідуальна робота учнів над конспектами

2.1.1.1. метод пояснювально -ілюстративний

2.1.2. Форма Off-line навчання

2.2. змішане навчання

3. Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей В. Шаталова

4. Самостійна робота вдома

4.1. опорний конспект + підручник

4.2. частково пошукова робота

5. Відтворення конспекту по пам"яті

5.1. індивідуальна робота учнів над своїми конспектами

5.1.1. складання асоціативного грона

5.2. закріплення матеріалу за конспектом

5.2.1. дослідницький метод

5.2.2. метод практичних вправ

6. Засвоєння мовленнєвої діяльності (різні види опитування)

6.1. взаємоопитування

6.2. форма роботи в парах

6.2.1. взаємоперевірка

7. Узагальнення і систематизація вивченого

7.1. підготовка залікових питань

7.1.1. бесіда за схемою

7.2. ігрові елементи

8. Прогнозовані результати

8.1. інтерактивні методи

8.1.1. прийом тестової перевірки

8.1.2. прийом творчих вправ

9. Компетентності

9.1. мовні й комунікативні навички

9.2. навички систематизації інформації

9.3. навички засвоєння та критичного осмислення здобутої інформації

10. Підходи

10.1. компетентнісний

10.2. дослідницький

10.3. особистісно зорієнтований

11. Прогнозовані результати

11.1. формування системи знань, умінь і навичок

11.2. навчання всіх дітей

11.3. прискорене навчання