Моя автобіографія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Моя автобіографія by Mind Map: Моя автобіографія

1. Остап Вишня

1.1. Павло Губенко

2. 1927

3. Літературний рід: епос

3.1. гумореска

4. Тема: гумористична розповідь про родину, навчання та формування світогляду

5. Ідея: утвердження любові до життя, людей

6. Композиція

6.1. 3 частини

6.1.1. народження Остапа

6.1.1.1. Трапилася ця подiя 1 листопада (ст. стилю) 1889 року в мiстечку Грунi, Зiнькiвського повiту на Полтавщинi... Власне, подiя ця трапилася не в самiм мiстечку, а в хуторi Чечвi, бiля Грунi, в маєтковi помiщикiв фон Рот, де мiй батько працював у панiв. Умови для мого розвитку були пiдходящi. З одного боку — колиска з вервечками, з другого боку — материнi груди. Трiшки поссеш, трiшки поспиш — i ростеш собi помаленьку. Так ото й пiшло, значить: їси — ростеш, потiм ростеш — їси. Батьки мої були як узагалi батьки. Батькiв батько був у Лебединi шевцем. Материн батько був у Грунi хлiборобом. Глибшої генеалогiї не довелося менi прослiдити.

6.1.2. навчання

6.1.2.1. Почав, значить, я рости. — Писатиме, — сказав якось батько, коли я, сидячи на пiдлозi, розводив рукою калюжу.

6.1.3. формування світогляду

6.1.3.1. I от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справдi письменника супроводять в його життi явища незвичайнi, явища оригiнальнi, i коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лiкарем чи просто собi толковим кооператором. Пiдскочать отi явища — i записала людина. Головну роль у формацiї майбутнього письменника вiдiграє взагалi природа — картопля, коноплi, бур'яни.

7. М. Рильський: "Тут увесь Вишня: любов до життя, любов до людини, іронія до отого "щасливого" дитинства..."