Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Motiváció by Mind Map: Motiváció

1. Motiváció felébresztése

1.1. Flow-teszt

1.2. Sagmeister

1.3. Teljesítmény-ellenőrzés

1.3.1. Önmagunk számára

1.3.2. Mások opcionális segítségével

1.4. Szakmai fejlődés

1.4.1. Ismétlés

1.4.2. Állandó visszajelzés

1.4.3. Gyengeségek felszámolása

1.4.4. Nehézségekre való felkészülés

1.5. Motivációs plakát

2. Külső megerősítés

2.1. Tanulók

2.1.1. 22%-ban nem kapnak visszajelzést

2.1.2. Javarészt formatív értékelés

2.1.3. Dolgozatok utáni tájékoztatás csak elvétve van

2.2. Dícséret

2.2.1. 66%-ban csak érdemjeggyel történik

2.2.2. 20%-ban komplex dícséret

2.2.3. Normaorientációt tükröz, nem a javulás irányát

2.2.4. Kompetenciákról komplex visszajelzés

2.3. Önálló tanulás

2.3.1. Tanulói autonómia kialakulása

2.3.2. Segíti a belső motiváció megjelenését

2.3.3. Önszabályozás

2.3.4. Önértékelés

2.3.5. Megfelelő célmegfogalmazás

2.3.6. Kritikus gondolkodás megjelenése

2.3.7. Fokozatos felelősségátadás

3. Teljesítmény-visszajezés

3.1. Megtervezése

3.1.1. Effektív, affektív és szociális területre is kiterjed

3.1.2. Differenciált feladatok segítségével készül

3.1.3. Kompetenciaorientált

3.1.4. Figyelembe veszi a szociokulturális hátteret

3.1.5. Puha és kemény visszajelzés egyensúlyban van

3.1.6. Diagnosztizáló

3.1.7. A tanár lelki állapota, a véletlen nem befolyásolhatja

3.1.8. Nyelvezete nem sugall közömbösséget

3.2. Ismérvek

3.2.1. Fejlesztő

3.2.2. Méltányos

3.2.3. Elméletileg megalapozott

3.2.4. Sokoldalú

3.2.5. Kivitelezhető

3.3. Motivációs támasz

3.3.1. Követelményállítás

3.3.2. Tanulási terv készítése

3.3.3. Konstruktív kritika

3.3.4. Bíztatás

3.3.5. Kíváncsiság felébresztése

3.3.6. Tevékenységkínálat

3.3.7. Tanulás tanítása

3.3.8. Pozitív gondolkodás

3.3.9. Egyéni perspektíva

3.3.10. Nevelési konszenzus