Bota e kompjuterit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bota e kompjuterit by Mind Map: Bota e kompjuterit

1. Pajisjet hyrese, dalëse dhe ato të ruajtjes së informacionit

1.1. Merr të dhëna nga përdoruesi

1.2. Shërbejnë për të lidhur përdoruesin me kompjuterin

1.3. Memoria

1.3.1. RAM

1.3.2. ROM

1.3.3. Pajisjet periferike

1.3.3.1. Pajisje hyrëse

1.3.3.2. Pajisje dalëse

2. Rrjeti kompjuterik

2.1. Dy ose më shumë kompjutera/pajisje elektronike të lidhur mes tyre

2.2. Elementet bazë

2.2.1. Serveri

2.2.2. File server

2.2.3. Workstation

2.2.4. NIC

2.2.5. Pajisja Hub

2.2.6. Kanalet e transmetimit

3. Llojet e rrjeteve

3.1. Zona e mbulimit

3.1.1. PAN

3.1.2. LAN

3.1.3. MAN

3.1.4. WAN

3.2. Arkitektura

3.2.1. Klient server

3.2.2. Peer-to-peer

4. Terminologjia e ruajtjes së informacionit

4.1. New Topic

4.2. New Topic

4.3. New Topic

4.4. Funksionet e kompiuterit

4.4.1. Kryen veprime mbi informacionin e ruajtur në të

4.4.2. Merr udhëzime nga përdoruesi

4.4.2.1. Pajisjet Input

4.4.2.2. Pajisjt Output

4.4.3. New Topic

4.5. Procesori është përbërësi kryesor i kompjuterit

4.5.1. Interpreton dhe ekzekuton udhëzimet

4.6. Memoria është pjesa ku ruhet informacioni

4.6.1. Përbëhet nga një numër i caktuar qelizash

4.6.2. Performanca

4.6.2.1. Kapaciteti

4.6.2.2. Koha e kapjes së memories

4.6.2.3. Debia

4.6.2.4. Koha e ciklit

4.6.3. RAM

4.6.4. ROM

5. Topologjia e Informacionit në shërbim të njeriut

5.1. Perdorimet e TIK-ut

5.1.1. Fusha e edukimit

5.1.2. Fusha e shkencës

5.1.3. Fusha e mjeksisë

5.1.4. Fushat e industrisë/biznesit

5.1.5. Fusha e multimadias

6. Rëndësia e ruajtjes së informacionit

6.1. Informacioni ruhet në formë numerike në memorien e kompjuterit

7. Ruajtja e të dhënave (Backup)

7.1. Ruajtja e informacionit

7.2. Informacioni ruhet për qëllime të ndryshme personale ose biznesi

7.3. Ruajtja e programeve

8. Topologjia e rrjeteve

8.1. Bus

8.2. Star

8.3. Ring

8.4. Mesh

8.5. Tree

9. Kanalet e transmetimit

9.1. Kabllor

9.1.1. K. Koaksiale

9.1.2. K. E ciftëzuar

9.1.2.1. STP

9.1.2.2. UTP

9.1.3. Kablloja me fibër optike

9.2. Jokabllor (Wireless)

9.2.1. Valët radio

9.2.2. Rrezet infra të kuqe

9.2.3. Mikrovalët

9.2.4. Bluetooth

10. Zgjidhja e problemeve në kompjuter

10.1. Bllokim

10.1.1. Ctrl+Alt+Del

10.1.2. Start Task Manager

10.1.3. Windows Task Manager

10.1.4. Status -> Not responding

10.1.5. End Task

10.2. Safe Mode

10.2.1. Start

10.2.2. Search programs -> Disk Defragmenter

10.2.3. Ristartojmë kompjuterin