Økonomiske Kredsløb

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Økonomiske Kredsløb by Mind Map: Økonomiske Kredsløb

1. Deflation

1.1. Deflation er når folk stopper med at bruge deres penge på en vare, fx fordi de tror at de kan købe den billigere 1 måned senere. På den måde vil producenten af en vare miste en masse penge og kan derfor ikke betale hans arbejders lån. Derfor må han fyrer en masse, som så lige pludselig kommer til at stå uden arbejde. Han kan ikke producere nye varer da han ikke har nogen penge længere. Derfor går han måske bankerot.

2. Udbud og efterspørgsel

2.1. Firmaer vælger selv hvor mange varer de vil sælge/producere. Jo flere penge de kan få for det, jo flere varer vil de sælge.

2.1.1. Udbud er med andre ord når prisen på en vare stiger, jo flere vil producenterne lave og sælge.

2.2. Efterspørgsel er hvad forbrugerne er villig til at betale for varen. Det er med andre ord forbrugernes lyst der styrer hvad en vare er værd.

2.2.1. Fx hvis det var en telefon nytter det ikke noget at firmaet sælger dem til 10000, hvis det ikke er det forbrugerne vil give for det

3. Det samlede økologiske kredsløb

3.1. Staten

3.2. Bankerne

3.3. Husholdningerne

3.4. Udlandet

3.5. Virksomhederne

4. Prisfastsættelse

5. Overbud

6. Overefterspørgelse

7. Forbrugernes smag ændre sig

8. Inflation

8.1. Inflation er: Inflation er når der kommer for mange penge i økonomien. Pengene i samfundet kommer til at miste deres værdi. Folk vil miste tilliden til pengene da pengene hele tiden foretager prisændringer. Det kan ende med at man måske ikke vil have råd til en vare som man havde råd til dagen før.

8.2. Inflations-monstret

8.3. Inflation må højst svinge med 2%

8.4. ECB (Den Europæiske Centralbank) Er dem som sørger for at inflation ikke opstår. De har en meget vigtig rolle for økonomien i de forskellige lande. Måden de gør det på er ved at de finder ud af om der er faktorer der truer prisstabiliteten, og de holder øje med hvor mange penge der er i omløb, det kan skabe høje prisændringer på kort og lang sigt. En af måderne de kan holde priserne stabile på er ved at sætte renter på.

9. Penge

9.1. Vi har pengeværdi i stedet for bytteværdi. Det betyder at vi bruger penge til at købe varer med.

9.2. Penge er det vi bruger som betalingsmåde

10. BNP

10.1. Hvad er BNP, og hvad bruges BNP til? BNP står for bruttonationalprodukt. Det er den samlede værdi af hele den danske produktion af varer og tjenesteydelser minus værdien af de anvendte råvarer.

11. Betalingsbalancen

11.1. Det vil sige, at hver gang en vare eller tjeneste bliver handlet mellem Danmark og udlandet, bliver værdien registreret i betalingsbalancen. Penge, som krydser grænsen, indgår også i balancen.

12. Konkurrenceevne

12.1. Konkurrenceevne handler om, hvor gode danske virksomheder er til at konkurrere med virksomheder i andre lande.