Технологія групової навчальної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Технологія групової навчальної діяльності by Mind Map: Технологія  групової  навчальної  діяльності

1. ОСОБИСТА ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ

2.1. Лекція

2.1.1. Підготовка до виконання групового завдання

2.1.1.1. Форма: змішане навчання

2.1.1.1.1. Метод: пояснювально-ілюстративний

2.2. Семінар-практикум

2.2.1. Ознайомлення з матеріалом, планування роботи в групі; розподіл завдань між членами групи;індивідуальне виконання завдань; обговорення індивідуальних результатів роботи в групі; обговорення загального завдання групи (зауваги, доповнення, уточнення, узагальнення);підбиття підсумків групового навчання.

2.2.1.1. Форма: групова робота

2.2.1.1.1. Метод: частково-пошуковий

2.3. Круглий стіл

2.3.1. Повідомлення про результати роботи групи; аналіз пізнавальної задачі, рефлексія; загальний висновок про групову роботу досягнення поставленої мети. Коментування учителем роботи групи.

2.3.1.1. Форма: інтерактивне навчання

2.3.1.1.1. Метод: дослідження

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ

3.1. Комунікативна: здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими

3.2. Математична: уміння аналізувати

3.3. Ініціативінсть і підприємливість: робота в групі, вміння презентувати результати роботи

3.4. Інформаційно-цифрова: пошукова діяльність в інформаційному просторі

4. ІНСТРУМЕНТИ

4.1. Дошка PADLET

5. ПІДХОДИ

5.1. Системний

5.2. Діяльнісний