Google Drev struktur i skolens "Alle Personale"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google Drev struktur i skolens "Alle Personale" by Mind Map: Google Drev struktur i skolens "Alle Personale"

1. Administration/ledelse/fælles

1.1. Fælles møder, hele skolen

1.1.1. 2019/20

1.1.1.1. Dagsorden/referat

1.2. Fredags nyt

1.3. Blanketter

1.4. Vigtige dokumenter og vejledninger

1.5. Skolebestyrelsen

1.6. Øvrige personalegrupper

1.6.1. Tandlæge

1.6.2. Sundhedsplejeske

1.6.3. Psykolog

1.6.4. Rengøring

1.6.5. Teknisk service

1.7. Økonomi

1.7.1. Digitale læremidler

1.7.2. Materiale- og aktivitetsbudget

1.8. Kommende skoleår

2. Grundskolen

2.1. Afdelingsmøde

2.1.1. 2019/20 Dagsorden/referat

2.2. Årgangsmøder

2.2.1. 2019/20

2.2.1.1. SFO

2.2.1.1.1. Dagsorden/referat

2.2.1.2. 0. årgang

2.2.1.2.1. Dagsorden/referat

2.2.1.3. 1. årgang

2.2.1.3.1. Dagsorden/referat

2.2.1.4. 2. årgang

2.2.1.4.1. Dagsorden/referat

2.2.1.5. 3. årgang

2.2.1.5.1. Dagsorden/referat

2.2.2. 4. årgang

2.2.2.1. Dagsorden/referat

2.2.3. Dagsorden/referat

2.2.4. 5. årgang

2.2.4.1. Dagsorden/referat

2.2.5. Dagsorden/referat

3. Udskoling

3.1. Afdelingsmøde

3.1.1. 2019/20 Dagsorden/referat

3.2. Årgangsmøder

3.2.1. 2019/20

3.2.1.1. 6. årgang

3.2.1.1.1. Dagsorden/referat

3.2.1.1.2. 7. årgang

3.2.1.2. 8. årgang

3.2.1.2.1. Dagsorden/referat

3.2.1.3. 9. årgang

3.2.1.3.1. Dagsorden/referat

3.2.2. Dagsorden/referat

3.3. Projektopgave

3.4. Prøver

3.4.1. Terminsprøver

3.4.2. Eksamen

3.4.3. Prøvevejledninger

4. Fag

4.1. Dansk

4.1.1. Videndeling generel

4.1.2. 2019/20

4.1.2.1. Dagsorden/referat

4.2. Matematik

4.2.1. Videndeling generel

4.2.2. 2019/20

4.2.2.1. Dagsorden/referat

4.3. Sprogfag

4.3.1. Engelsk

4.3.2. Tysk

4.4. Kulturfag

4.4.1. Religion

4.4.2. Historie

4.5. Naturfag

4.5.1. Biologi

4.5.2. Natur/teknologi

4.5.3. Fysik/Kemi

4.5.4. Geografi

4.6. Praktisk/musiske fag

4.6.1. Musik

4.6.2. Håndværk/design

4.7. Obligatoriske emner

4.7.1. Færdselslære

4.7.2. Sundhed/seksualuv.

4.7.3. Uddannelse og job

5. Udvalg og poster

5.1. LokalMED

5.1.1. 2019/20

5.1.1.1. Dagsorden/referat

5.2. Arbejdsmiljøgruppe

5.2.1. 2019/20

5.2.1.1. Dagsorden/referat

5.3. Pædagogisk Udvalg

5.3.1. 2019/20

5.3.1.1. Dagsorden/referat

5.4. AMR

5.5. TR

6. Arkiv - før 1.5.19

7. Årshjul

7.1. Kalender

7.2. Fordybelsesskema

7.3. Traditioner

7.3.1. Skolefest

7.3.2. Motionsdag

7.3.3. Juleafslutning

7.3.4. Aktivitetsdag

8. Pædagogiske fællesskaber

8.1. Professionelle læringsfællesskaber PK PLF

8.2. Skolens indsatser

8.2.1. Genrepædagogik

8.2.2. PLF

8.2.3. Respektfuld samvær

8.2.4. Synlig læring

8.3. Læsekonferencer

8.4. Pædagogisk Læringscenter

8.5. AKT

8.6. IT

8.7. Ressourcecenter

8.8. Vejledere

8.8.1. Læsevejleder

8.8.1.1. Noter fra klasser

8.8.1.2. Materialer og lign.

8.8.2. Matematikvejleder

8.8.3. Naturfagsvejleder

8.8.4. IT-vejledere

9. M-klasser

9.1. Afdelingsmøde

9.1.1. 2019/20 Dagsorden/referat

9.2. Årgangsmøder

9.3. 2019/20

9.3.1. M1

9.3.2. M2

10. Det blå hus

10.1. Afdelingsmøde

10.1.1. 2019/20 Dagsorden/referat

10.2. Årgangsmøder

10.3. 2019/20

10.3.1. Team Zoo

10.3.1.1. Dagsorden/Referat

10.3.2. Team 2

10.3.2.1. Dagsorden/referat

10.3.3. Team ung

10.3.3.1. Dagsorden/referat