Україна в перші повоєнні роки (1945- 1953 рр.)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Україна в перші повоєнні роки (1945- 1953 рр.) by Mind Map: Україна в перші повоєнні роки (1945- 1953 рр.)

1. Адміністративно-територіальні зміни

1.1. установлення кордону з Польщею

1.1.1. 16 серпня 1945 р

1.2. установлення кордону з Чехословаччиною

1.2.1. 29 червня 1945 р.

1.2.1.1. приєднання Закарпаття до УРСР

1.3. установлення кордону з Румунією

1.3.1. 10 лютого 1947 р.

2. Зовнішньополітична діяльність УРСР

2.1. створення наркомату закордонних справ

2.1.1. 1944р.

2.2. діяльність в ООН

2.2.1. розробка статуту ООн

2.2.1.1. 1945

2.2.2. член Економічної та Соціальної ради ООн

2.2.2.1. 1946

2.2.3. непостійний член Ради Безпеки

2.2.3.1. 1949

2.3. участь в Паризькій мирній конференції

2.3.1. 1946

2.4. делегація УРСР підписала мирні договори з Італією, Румунією, угорщиною, Болгарією, Фінляндією

2.4.1. 1947

2.5. участь у Дунайській конференції

2.5.1. 1948

3. Відбудова народного господарства

3.1. затвердження п'ятирічного плану 1946-1950

3.1.1. 1946-1950 рр.

3.2. панування командно-адміністративних методів

3.3. 19 % загальносоюзних капіталовкладень

3.4. розрахунок на власні сили

3.5. продоження індустріалізації

4. Голод 1946-1947 років

4.1. причини

4.1.1. руйнівні наслідки війни

4.1.2. посуха 1946 року

4.1.3. політика радянської влади

4.1.4. експорт зерна у братьскі держави

4.1.5. відбудова промисловості за рахунок с/г

4.2. дії влади

4.3. наслідки

5. Радянізація західних областей України

5.1. індустріалізація

5.1.1. розвиток нафтобудівної промисловості, машинобудування, повільний розвиток харчової та легкої промисловості, націоналізація промисловості і транспорту

5.2. колективізація

5.2.1. конфіскація великих маєтків, передача земель селянам, організація політвідділів МТС, примусові методи

5.3. культурна революція

5.3.1. ліквідація неписемності, русіфікація,безкоштовна освіта, заідеологізованість НВП

5.4. репресії

5.4.1. депортації населення до віддалених районів СРСР

5.5. ліквідація греко-католицької церкви

5.5.1. 8-10.03.1946 "воз'єднання" греко-калолицької з російською православною церквою

6. Операція "Вісла" 28 квітня - 29 липня 1947 року

6.1. Мета

6.1.1. боротьба з українським визвольним рухом

6.2. Привід

6.2.1. убивство ген. Кароля Свєрчевського 28 березня 1947 р

6.3. Депортація українців

6.3.1. 140 тис. автохтонного українського населення : * з Ряшівського воєводства (Надсяння, Лемківщина) - 85 339 осіб; * з Люблинського воєводства (Холмщина) - 44 726 осіб; * з Краківського воєводства (Лемківщина) - 10 510 осіб.

6.3.2. 140 тис. автохтонного українського населення : * з Ряшівського воєводства (Надсяння, Лемківщина) - 85 339 осіб; * з Люблинського воєводства (Холмщина) - 44 726 осіб; * з Краківського воєводства (Лемківщина) - 10 510 осіб.

6.4. Як це відбувалось

6.4.1. складання списків на виселення

6.4.2. оточення населених пунктів військовими

6.4.3. 2 години на "збори" в дорогу

6.4.4. збірний пункт

6.4.5. товарний вагон

6.4.6. розвезення по селам не більше 5 українських родин в селі

6.4.7. заборона змінювати місце проживання

6.4.8. позбавлення прав на колишнє майно

6.5. Боротьба з ОУН та УПА