Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. 1.Нові технології навчання

1.1. 1.1 Особистісно-орієнтована технологія навчання.

1.1.1. 1.1.1.Особистісно- орієнтоване навчання зосереджене на особистості людини.

1.2. 1.2 Технологія групової навчальної діяльності школярів.

1.2.1. 1.2.1. Групова організація навчання забезпечує можливість для співпраці.

1.3. 1.3 Технологія розвивального навчання

1.3.1. 1.3.1. Основою цієї технології є ідея про розвиток дитини як сйб'єкта особистої діяльності.

1.4. 1.4 Технологія формування творчої особистості

1.4.1. 1.4.1. Творчою особистістю є індивід, який має високий рівень знать.

1.5. 1.5 Технологія навчання як дослідження

1.5.1. 1.5.1.Використання у навчальній діяльності дослідницьких прийомів та методів сприяє глибокому засвоєнню учнями знань.

1.6. 1.6 Модульно-рейтенгова система навчання

1.6.1. 1.6.1 Модульно- рейтингове навчання полягає у послідовному засвоєнні навчального матеріалу певними цілисними частинами

1.7. 1.7 Нові інфомаційні технології (НІТ) навчання

1.7.1. 1.7.1. Мета НІТ полягає у підготовці учнів до повноційної діяльності в умоваї інформаційногг суспільства

1.8. 1.8 Комп'ютер як засіб навчання

1.8.1. 1.8.1. Чільне місце серед сучасних засобівнолвих інформаційних технологій навчання належить комп'ютеру(ЕОМ)

2. 2. Традиційні технологіі навчання

2.1. 2.1 Пояснювально-ілюстративне навчання

2.1.1. 2.1.1 Пояснювально - ілюстративне навчання є такою технологією навчання , при якій пізнавальна діяльність має репродуктивний характер.

2.1.2. 2.1.1.1 Проблемне навчання

2.1.3. 2.2.1.1.1 Проблемне навчання є одним із видів розвиваючого навчання

2.2. 2.3. Програмне навчання.

2.2.1. 2.3.1. Програмне навчання є різновидом репродуктивного підходу до навчання, передбачає використання спеціальних програм.

2.3. 2.4. Диферинційне навчання.

2.3.1. 2.4.1 Диференційоване навчання в загальноосвітній школі, спеціально організовано-пізнавальна діяльність, яка враховує вікові та індивідуальні особливості учнів.