สุขภาพคนดินอุดม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สุขภาพคนดินอุดม by Mind Map: สุขภาพคนดินอุดม

1. เด็กเล็ก/เด็กวัยก่อนเรียน

1.1. รับวัคซีนไม่ครบ/ขาดนัดวัคซีน

1.2. ฟันผุ

1.3. เหา/โรคผิวหนัง

1.4. โรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ตาเเดง มือเท้าปาก อุจจาระร่วง หัด ฯลฯ

1.5. พัฒนาการ/โภชนาการ

1.6. จมน้ำ

2. เด็กวัยเรียน/เยาวชน(ในเเละนอกระบบ)

2.1. ฟันผุ

2.2. โภชนาการเกิน (อ้วน)

2.3. ยาเสพติด

2.4. ท้องไม่พร้อม

2.5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.6. อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์

2.7. โรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ตาเเดง อุจจาระร่วง ฯลฯ

3. หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด

3.1. ฝากครรภ์หลัง 12 Wks

3.2. ฝากครรภ์ไม่ครบ/ขาดนัดวัคซีน/ยา

3.3. เด็กเเรกคลอดนน.น้อยกว่าเกณฑ์

3.4. การตรวจหลังคลอด

3.5. นมเเม่

3.6. สุขภาพจิต ซึมเศร้า

4. ผู้สูงอายุ

4.1. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า

4.2. ผู้สูงอายุติดเตียง

4.3. ขาดคนดูเเล

5. ผู้พิการ/ทุพพลภาพ

5.1. โรคเเทรกซ้อน

5.2. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า เเผลกดทับ

5.3. ฟันผุ

6. วัยทำงาน

6.1. ปวดกล้ามเนื้อ

6.1.1. ติดสเตียรอยด์

6.2. ฟันผุ

6.3. การวางเเผนครอบครัว/คุมกำเนิด

6.4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

6.5. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

6.6. ความเครียด/สุขภาพจิต

6.6.1. เสียงซึมเสร้า/ฆ่าตัวตาย

6.7. ยาเสพติด

7. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.1. โรคเเทรกซ้อน

7.2. ขาดยา/ขาดนัดคลินิก

7.3. ควบคุมระดับความดันโลหิต/ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

7.4. สุขภาพจิต ซึมเศร้า

7.5. ฟันผุ

8. ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

8.1. การบริโภคอาหาร

8.1.1. ยาลดน้ำหนัก กาเเฟ อาหารเสริมลดน้ำหนัก

8.1.2. เครื่องสำอางค์

8.1.3. ไอโอดีน

8.1.4. ผักปลอดสารพิษ

8.2. บุหรี่ เหล้า เเอลกอออล์

8.3. สารเสพติดอื่นๆ

8.4. สุขภาพจิต

8.5. ตลาด ร้านชำ ร้านจำหน่ายอาหาร เเผงลอยจำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย

8.6. อุบัติเหตุ

8.7. การจัดการขยะลดโรค

8.8. เกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมี

8.9. โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

9. ขยะ

9.1. ไม่มีระบบกำจัดขยะเเบบครบวงจร

9.2. ขยะอินทรีย์

10. สถานประกอบการ

10.1. มลพิษสิ่งเเวดล้อม

10.2. ร้องเรียน

11. โรคติดต่อสำคัญ

11.1. ไข้เลือดออก

11.2. เลปโตสไปโรซิส

11.3. มือเท้าปาก

11.4. โรคระบบทางเดินหายใจ