Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Energi by Mind Map: Energi

1. kan deles i to former

1.1. konventionelle

1.1.1. her bruger man

1.1.1.1. fossile brændsstoffer

1.1.1.1.1. fx kul og olie

1.2. alternative

1.2.1. kan kaldes

1.2.1.1. grøn energi

1.2.1.2. vedvarende energi

1.2.1.2.1. fx vindmøller og solceller

2. har 3 typer

2.1. bevægelses

2.1.1. fx vindmøller eller vandkraft

2.1.2. hvor man vinder energi ud ved at sætte turbiner i bevægelse

2.2. termisk

2.2.1. er samme som

2.2.1.1. varme

2.2.1.1.1. fx solceller, hvor vand bliver varmet op af solenergi

2.3. kemisk

2.3.1. fx kul, olie, batteri

2.3.1.1. hvor fx olie bliver afbrændt og dermed bliver der energi og aske

3. hænger sammen med

3.1. økonomi

3.1.1. handler om penge

3.1.2. fordi

3.1.2.1. energi koster penge

3.1.2.1.1. fx stigende energipriser (strøm og brændsstof)

3.1.2.1.2. det betaler hver husstand

4. er et emne, hvor man taler om

4.1. energibehov

4.1.1. alle bruger energi

4.1.2. alle har forskellige energibehov

4.1.3. kan påvirkes af

4.1.3.1. hvor mange bor i en husstand

4.1.3.2. energibehovet af vores maskiner

4.2. energiforbrug

5. kan medføre

5.1. udledning af CO2

5.1.1. pga afbrænding af fossile brændsstoffer

5.1.2. øger

5.1.2.1. drivhuseffekten

5.1.2.1.1. der kan føre til

6. kan være oplagret (solenergi)

6.1. i kul

6.1.1. bliver dannet

6.1.1.1. på landet af døde dyr og planter

6.2. i olie

6.2.1. bliver dannet

6.2.1.1. under vandet af døde dyr og planter